arezoo.n1990

arezoo.n1990


‏مي چرخند عقربه هاي ساعت بدون احساس بدون انصاف!
یه تیر ماهیِ ♋ فوقِ مهربون❤ ...


۳ روز پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۱۶ دی 1398
4K
۱۶ دی 1398
4K
۱۶ دی 1398
2K
‏در خیابان‌هایی که هرگز آمد و شد نداشت، در ساعاتی که می‌دانستم مشغولِ کار است، در خانه‌هایی که اصلا صاحبانِ آن‌ها را نمی‌شناخت، همیشه منتظرش بودم. #بزرگ_علوی

‏در خیابان‌هایی که هرگز آمد و شد نداشت، در ساعاتی که می‌دانستم مشغولِ کار است، در خانه‌هایی که اصلا صاحبانِ آن‌ها را نمی‌شناخت، همیشه منتظرش بودم. #بزرگ_علوی

۱۶ دی 1398
6K
➰ هیچ رنجی در زندگی ‌‌ام بزرگتر از توقع داشتن نبود و هیچ خودآزاری ‌‌ای بزرگتر از برآورده کردن توقعاتِ دیگران. سخت آموختم که رنج را کم کنم و خودآزاری را قطع... [پونه مقیمی]

➰ هیچ رنجی در زندگی ‌‌ام بزرگتر از توقع داشتن نبود و هیچ خودآزاری ‌‌ای بزرگتر از برآورده کردن توقعاتِ دیگران. سخت آموختم که رنج را کم کنم و خودآزاری را قطع... [پونه مقیمی]

۱۶ دی 1398
8K
همه ی دختران باید شعری داشته باشند، که برای آنان نوشته شده باشد. حتی اگر لازم باشد برای این کار آسمان به زمین بیاید! #ریچارد_براتیگان

همه ی دختران باید شعری داشته باشند، که برای آنان نوشته شده باشد. حتی اگر لازم باشد برای این کار آسمان به زمین بیاید! #ریچارد_براتیگان

۱۲ دی 1398
4K
وقتی نیستم برایم جای خالی بگذار... کنار بوق‌ها و ترافیک‌ها، کنار بی‌قراری میدان‌ها کنار قرارهایت با کسی که من نیستم... @baycot #سید_مهدی_‌موسوی

وقتی نیستم برایم جای خالی بگذار... کنار بوق‌ها و ترافیک‌ها، کنار بی‌قراری میدان‌ها کنار قرارهایت با کسی که من نیستم... @baycot #سید_مهدی_‌موسوی

۱۲ دی 1398
3K
۱۲ دی 1398
4K
۱....

۱....

۵ دی 1398
5K
💜

💜

۲۶ آذر 1398
4K
۲۵ آذر 1398
5K
۲۵ آذر 1398
5K
۲۵ آذر 1398
5K
۲۴ آذر 1398
4K
۲۴ آذر 1398
4K
۲۴ آذر 1398
5K
۲۱ آذر 1398
2K