حلالم کنید دوستان خوبم

حلالم کنید دوستان خوبم

۲۹ بهمن 1396
11K
۲۹ بهمن 1396
2K
۲۹ بهمن 1396
6K
۲۹ بهمن 1396
5K
۲۹ بهمن 1396
5K
۲۹ بهمن 1396
5K
۲۹ بهمن 1396
6K
غمگین ترین موسیقی ؛ فقط صدای هق هق کسی که با تمام وجود، بهت باور داشت... •❥❥•

غمگین ترین موسیقی ؛ فقط صدای هق هق کسی که با تمام وجود، بهت باور داشت... •❥❥•

۲۹ بهمن 1396
4K
دوستش دارم ، دوستم دارد و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است •❥•❥•

دوستش دارم ، دوستم دارد و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است •❥•❥•

۲۹ بهمن 1396
4K
😐😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐😐

۲۹ بهمن 1396
4K
مگر میشود روی ماهت را ببینم و در دلم جزر و مد به پا نشود؟

مگر میشود روی ماهت را ببینم و در دلم جزر و مد به پا نشود؟

۲۹ بهمن 1396
4K
بعضی بازی ها

بعضی بازی ها "برنده " ندارند؛ مثل بازی با دلِ آدمها! چون شخصِ دلشکسته "خودش" را می بازد و شخصی که دل میشکند "شرافتش" را...

۲۹ بهمن 1396
4K
نسکافه بفرمایید

نسکافه بفرمایید

۲۸ بهمن 1396
5K
۲۸ بهمن 1396
7K
۲۸ بهمن 1396
7K
۲۸ بهمن 1396
7K
۲۸ بهمن 1396
7K
ڪاش میدانستم چه ڪسی سرنوشتم رابافت آنوقت به او میگفتم.. یقه را تنگ بافته ای... آنقدرتنگ که... بغض هایم رانمیتوانم فرو دهم.

ڪاش میدانستم چه ڪسی سرنوشتم رابافت آنوقت به او میگفتم.. یقه را تنگ بافته ای... آنقدرتنگ که... بغض هایم رانمیتوانم فرو دهم.

۲۸ بهمن 1396
8K
۲۷ بهمن 1396
5K