حلالم کنید دوستان خوبم

حلالم کنید دوستان خوبم

۱ روز پیش
1K
۲ روز پیش
372
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
غمگین ترین موسیقی ؛ فقط صدای هق هق کسی که با تمام وجود، بهت باور داشت... •❥❥•

غمگین ترین موسیقی ؛ فقط صدای هق هق کسی که با تمام وجود، بهت باور داشت... •❥❥•

۲ روز پیش
2K
دوستش دارم ، دوستم دارد و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است •❥•❥•

دوستش دارم ، دوستم دارد و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است •❥•❥•

۲ روز پیش
2K
😐😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐😐

۲ روز پیش
2K
مگر میشود روی ماهت را ببینم و در دلم جزر و مد به پا نشود؟

مگر میشود روی ماهت را ببینم و در دلم جزر و مد به پا نشود؟

۲ روز پیش
2K
بعضی بازی ها

بعضی بازی ها "برنده " ندارند؛ مثل بازی با دلِ آدمها! چون شخصِ دلشکسته "خودش" را می بازد و شخصی که دل میشکند "شرافتش" را...

۲ روز پیش
2K
نسکافه بفرمایید

نسکافه بفرمایید

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
ڪاش میدانستم چه ڪسی سرنوشتم رابافت آنوقت به او میگفتم.. یقه را تنگ بافته ای... آنقدرتنگ که... بغض هایم رانمیتوانم فرو دهم.

ڪاش میدانستم چه ڪسی سرنوشتم رابافت آنوقت به او میگفتم.. یقه را تنگ بافته ای... آنقدرتنگ که... بغض هایم رانمیتوانم فرو دهم.

۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
3K