روانی درجه یک

arminbikas

همیشه اینو تو گوشت فرو کن ک کسیو خیلی گندش نکنی ک بخاد برات دور بر داره
رازهای تو زندگیتم ب کسی نگو حتی عشق خودت...

این حساب کاربری خصوصی میباشد