با سلام بنده فردا مرخصیم تمومه و تا45 یا 70 روز دیگ نیستم اگر با کسی شوخی کردیم صرفا جهت خنده بوده واگر کسی بدش اومده یا بدی از من دیده حلال کنه

با سلام بنده فردا مرخصیم تمومه و تا45 یا 70 روز دیگ نیستم اگر با کسی شوخی کردیم صرفا جهت خنده بوده واگر کسی بدش اومده یا بدی از من دیده حلال کنه

۶ روز پیش
6K
😂

😂

۷ روز پیش
5K
😁 😁 😁 😁

😁 😁 😁 😁

۷ روز پیش
11K
۱ هفته پیش
6K
🖐 ️

🖐 ️

۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K
😊

😊

۱ هفته پیش
6K
اره اینجوریاست😁 😂

اره اینجوریاست😁 😂

۱ هفته پیش
7K
پسر عموی عزیزم تمام کردن خدمتت مبارک تازه بدبختیای زندگی شروع شد 😂😂😂😘😘 کاکای خودمی ایشالله همیشه سالم باشی @mohammad7851

پسر عموی عزیزم تمام کردن خدمتت مبارک تازه بدبختیای زندگی شروع شد 😂😂😂😘😘 کاکای خودمی ایشالله همیشه سالم باشی @mohammad7851

۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
7K
سکوت من هیچ وقت از رضایت نبود من اگه راضی بودم بلند میخندیدم

سکوت من هیچ وقت از رضایت نبود من اگه راضی بودم بلند میخندیدم

۱ هفته پیش
6K
یا اونقدر میخندم و میخندونم یا میرم تو فاز غم پدر غمو درمیارم دیوونه ام دیگ میشه چیکارش کرد 😁

یا اونقدر میخندم و میخندونم یا میرم تو فاز غم پدر غمو درمیارم دیوونه ام دیگ میشه چیکارش کرد 😁

۱ هفته پیش
11K
هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که از درونشون خبر نداری رو نخور هر قلبی یه دردی دارہ و نحوہ ابرازش هم متفاوته

هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که از درونشون خبر نداری رو نخور هر قلبی یه دردی دارہ و نحوہ ابرازش هم متفاوته

۱ هفته پیش
7K
استعدادم داره هدر میره باید برم عصر جدید 😐

استعدادم داره هدر میره باید برم عصر جدید 😐

۱ هفته پیش
12K
بشکست دلم کسی صدایش نشنید آری دل مرد بی صدا می‌شکند

بشکست دلم کسی صدایش نشنید آری دل مرد بی صدا می‌شکند

۱ هفته پیش
8K
گر چ اب رفته باز آید ب رود ماهی بی چاره اما مرده بود

گر چ اب رفته باز آید ب رود ماهی بی چاره اما مرده بود

۲ هفته پیش
20K
👍👍

👍👍

۲ هفته پیش
10K
دلم واس خودم میسوزه که قبلا چجوری بودم الان کجام شریط چجور شد و..... هی روزگار

دلم واس خودم میسوزه که قبلا چجوری بودم الان کجام شریط چجور شد و..... هی روزگار

۲ هفته پیش
10K