اقا ارمین

arminbikas

ب دنبال کسی باش ک دنبال تو باشد گر اینگونه نباشد ب دنبال خودت باش

میلادت مبارک اقا جان❤️❤️❤️❤️❤️

میلادت مبارک اقا جان❤️❤️❤️❤️❤️

۱ ساعت پیش
4K
خدایا از مشکلات همه خبر داری خودت کمک کن😔😔❤️

خدایا از مشکلات همه خبر داری خودت کمک کن😔😔❤️

۱۱ ساعت پیش
5K
از دوباره مار 😑😐ولی این دفعه گرفتمش😶😶

از دوباره مار 😑😐ولی این دفعه گرفتمش😶😶

۲۲ ساعت پیش
3K
مهربان باش شاید فردا مردی😑

مهربان باش شاید فردا مردی😑

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
ارام باش

ارام باش

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
در حال تک چرخ زدن😊😊🙋

در حال تک چرخ زدن😊😊🙋

۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
4K
کوچه رو کردم واست چراغونی این روزا همه بهم مبگن چرا داغونی 💔💔

کوچه رو کردم واست چراغونی این روزا همه بهم مبگن چرا داغونی 💔💔

۵ روز پیش
5K
مثلا یهو بپری پایین 😍😍😍

مثلا یهو بپری پایین 😍😍😍

۵ روز پیش
5K
بعضی وقتا باید درداتو بریزی تو خودت و با خودت درد و دل کنی💝

بعضی وقتا باید درداتو بریزی تو خودت و با خودت درد و دل کنی💝

۷ روز پیش
5K
خوب نیستم

خوب نیستم

۷ روز پیش
6K
۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
6K
داداشا ابجیای گل مراقب خودتون باشید ی مدت نیستم 😊😊😊❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

داداشا ابجیای گل مراقب خودتون باشید ی مدت نیستم 😊😊😊❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
6K