زمین خوردی؟عیبی ندارد،برخیز... نگذار زمین به جاذبه اش ببالد...سر به دو زانوی غم فرو مبر،سرت را بالا بگیر قدرت دستانی که به سویت دراز شده از یاد برده ای؟؟!!! کوله بارت ریخت؟عیبی ندارد،سبک که باشی ...

زمین خوردی؟عیبی ندارد،برخیز... نگذار زمین به جاذبه اش ببالد...سر به دو زانوی غم فرو مبر،سرت را بالا بگیر قدرت دستانی که به سویت دراز شده از یاد برده ای؟؟!!! کوله بارت ریخت؟عیبی ندارد،سبک که باشی راحت تر اوج میگیری، به بادبادک های رنگی ام قسم!فقط به جایی وصل باش،میروی تا ...

۱۸ خرداد 1398
13K
۹ خرداد 1398
2K
۸ خرداد 1398
2K
گول زیبایی ها را نخوریم

گول زیبایی ها را نخوریم

۲ خرداد 1398
4K
با ذره بین موبایل گرفتم

با ذره بین موبایل گرفتم

۱۹ دی 1394
347
چشمام

چشمام

۱۹ دی 1394
922
۲۵ آذر 1394
128