arsalaniii

arsalaniii

من یه ادم جدیدم از حرف الکی بدم میاد تفریحح شادیی بدون مرز.


به درک که هیچ کس دوسم نداره مهم نیست اصلا

وای اینوووووو

وای اینوووووو

۶ روز پیش
3K
اینو ببین

اینو ببین

۶ روز پیش
3K
این خوب شده 😊

این خوب شده 😊

۶ روز پیش
3K
دروز یهویی ایس بک

دروز یهویی ایس بک

۶ روز پیش
4K
هیچ وقت دلم خوب نمیشه

هیچ وقت دلم خوب نمیشه

۲ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
هیییییی فهمیدم چقدر ا ما بیعرفتن هستند هیچ وقت هیچ کس یک درصدم من براش هیچ وقت ارزش نداشتم ناراحتم از اینکه هیچ کس نیست که هموا داشته باشه اونایی که مگین هموا دارند دروع ...

هیییییی فهمیدم چقدر ا ما بیعرفتن هستند هیچ وقت هیچ کس یک درصدم من براش هیچ وقت ارزش نداشتم ناراحتم از اینکه هیچ کس نیست که هموا داشته باشه اونایی که مگین هموا دارند دروع مگند فقط سرگرمیشونم نامرد 😕

۳ هفته پیش
9K
واقعا

واقعا

۳ هفته پیش
5K
کدومی

کدومی

۳ هفته پیش
5K
اره واقعا

اره واقعا

۳ هفته پیش
6K
و😊😊😊 خوشگله

و😊😊😊 خوشگله

۳ هفته پیش
10K
همین الان یهویی کی دلش پیتزا می خواد جاتون خالی😊😊😊😊❤❤❤❤❤

همین الان یهویی کی دلش پیتزا می خواد جاتون خالی😊😊😊😊❤❤❤❤❤

۳ هفته پیش
6K
چی شلوعه

چی شلوعه

۳ هفته پیش
3K
همین الان بیرون

همین الان بیرون

۳ هفته پیش
5K
یهویی

یهویی

۳ هفته پیش
5K
همین الان یهویی فالوده

همین الان یهویی فالوده

۳ هفته پیش
5K
اره

اره

۳ هفته پیش
12K
یهویی دیروز😊

یهویی دیروز😊

۳ هفته پیش
5K
دیروز شیرینی فروشی کدوم کیک دوست دارید

دیروز شیرینی فروشی کدوم کیک دوست دارید

۳ هفته پیش
5K