حوصلم سررفته با کی بحرفم😦 ؟

حوصلم سررفته با کی بحرفم😦 ؟

۲۱ آبان 1397
276
😢 😢 😢

😢 😢 😢

۲۹ مهر 1397
333
منو نترسونین من خودم دردم

منو نترسونین من خودم دردم

۲۷ شهریور 1397
532
کمرمو شکستی روزگار.....⁦😔

کمرمو شکستی روزگار.....⁦😔

۱۶ شهریور 1397
818
......... اعتماد کردم اشتباه کردم

......... اعتماد کردم اشتباه کردم

۱۶ شهریور 1397
820
۱۶ شهریور 1397
825
😕باور میکنی؟

😕باور میکنی؟

۱۶ شهریور 1397
820
۱۶ شهریور 1397
779
۱۶ شهریور 1397
783
۱۶ شهریور 1397
733
۱۶ شهریور 1397
761
خیلی بده

خیلی بده

۱۶ شهریور 1397
754
😵

😵

۱۶ شهریور 1397
776
۱۵ شهریور 1396
796