حوصلم سررفته با کی بحرفم😦؟

حوصلم سررفته با کی بحرفم😦؟

۲۱ آبان 1397
296
😢😢😢

😢😢😢

۲۹ مهر 1397
347
منو نترسونین من خودم دردم

منو نترسونین من خودم دردم

۲۷ شهریور 1397
551
کمرمو شکستی روزگار.....⁦😔

کمرمو شکستی روزگار.....⁦😔

۱۶ شهریور 1397
836
......... اعتماد کردم اشتباه کردم

......... اعتماد کردم اشتباه کردم

۱۶ شهریور 1397
830
۱۶ شهریور 1397
835
😕باور میکنی؟

😕باور میکنی؟

۱۶ شهریور 1397
828
۱۶ شهریور 1397
789
۱۶ شهریور 1397
793
۱۶ شهریور 1397
743
۱۶ شهریور 1397
770
خیلی بده

خیلی بده

۱۶ شهریور 1397
764
😵

😵

۱۶ شهریور 1397
786
۱۵ شهریور 1396
807