۲۷ مهر 1396
67
boy

boy

۲۸ مهر 1396
58
۲۷ مهر 1396
11
۲۶ مهر 1396
15
۱۳ مهر 1396
11
۱۲ مهر 1396
16
۲۱ دی 1395
198
وقتـے خواستـَטּ ها بوے شَهوت میـבَهنـב وقتـے بوבَטּ ها طَعمِ نیاز בارَنـב وقتـے تنهایـے ها بـے هیچ یاבے از یار با هرکَسـے پُر میشوב وقتـے نِگاه ها هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشوב وقتـے غریزه ...

وقتـے خواستـَטּ ها بوے شَهوت میـבَهنـב وقتـے بوבَטּ ها طَعمِ نیاز בارَنـב وقتـے تنهایـے ها بـے هیچ یاבے از یار با هرکَسـے پُر میشوב وقتـے نِگاه ها هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشوב وقتـے غریزه اِحساس را پوشِش میـבَهـב وقتـے انساטּ بوבَטּ آرزویـے בَست نیافتنـے میشَوב. هماטּ بِهتر کـﮧ هیچ ...

۹ اردیبهشت 1395
23
دیگہ نمیشہ فراموشتــ کـرد :)

دیگہ نمیشہ فراموشتــ کـرد :)

۱۴ بهمن 1394
23
#paint

#paint

۲۷ آذر 1395
94
جانا هووووووووی😲 کثافتِ مرررررض😲 #باز.هم.تفکر🤔

جانا هووووووووی😲 کثافتِ مرررررض😲 #باز.هم.تفکر🤔

۱۱ مهر 1396
18