🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

۲۶ مهر 1396
7K
جوری باشین که هرکی دیدتون نگه

جوری باشین که هرکی دیدتون نگه "عه این با من بود" بگه " کاش این با من بود-_^i

۲۶ مهر 1396
9K
۲۳ مهر 1396
7K
۲۳ مهر 1396
4K
فرار نام: لب بر لبت چنانت به درخت بچسبانم به دلتنگی که درخت شوی که رفتن اگر بخواهی نتوانی که بمانی . . .

فرار نام: لب بر لبت چنانت به درخت بچسبانم به دلتنگی که درخت شوی که رفتن اگر بخواهی نتوانی که بمانی . . .

۲۱ مهر 1396
8K
فرمول زندگی من خیلی سادست.. صبحها از خواب بیدار میشم و شبها به تخت خواب بازمیگردم و دراین بین سعی میکنم بهترین باشم.. ...

فرمول زندگی من خیلی سادست.. صبحها از خواب بیدار میشم و شبها به تخت خواب بازمیگردم و دراین بین سعی میکنم بهترین باشم.. ...

۲۰ مهر 1396
4K
۱۹ مهر 1396
4K
۱۹ مهر 1396
4K
۷ مهر 1396
5K
۷ مهر 1396
5K
زنده از انم ک ابوالفضلیم....

زنده از انم ک ابوالفضلیم....

۷ مهر 1396
4K
۲۷ شهریور 1396
4K
۲۶ شهریور 1396
4K
۲۶ شهریور 1396
8K
دیوونه بازیاش

دیوونه بازیاش

۲۵ شهریور 1396
4K
۲۴ شهریور 1396
5K
۲۲ شهریور 1396
5K
۲۱ شهریور 1396
5K
۱۸ شهریور 1396
7K
گوگولی

گوگولی

۱۸ شهریور 1396
9K