۲۷ مهر 1396
5K
۲۷ مهر 1396
3K
.

.

۲۷ مهر 1396
17K
جوری باشین که هرکی دیدتون نگه

جوری باشین که هرکی دیدتون نگه "عه این با من بود" بگه " کاش این با من بود-_^i

۲۶ مهر 1396
9K
‌من اناری را، می کنمٖ دانه‌ به دل می گویم‌: خوب بود این مردم‌، دانه های دلشان پیدا بود. سهراب سپهری

‌من اناری را، می کنمٖ دانه‌ به دل می گویم‌: خوب بود این مردم‌، دانه های دلشان پیدا بود. سهراب سپهری

۲۰ مهر 1396
6K
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

۲۶ مهر 1396
7K
۲۳ مهر 1396
7K
۲۳ مهر 1396
5K
فرمول زندگی من خیلی سادست.. صبحها از خواب بیدار میشم و شبها به تخت خواب بازمیگردم و دراین بین سعی میکنم بهترین باشم.. ...

فرمول زندگی من خیلی سادست.. صبحها از خواب بیدار میشم و شبها به تخت خواب بازمیگردم و دراین بین سعی میکنم بهترین باشم.. ...

۲۰ مهر 1396
4K
فرار نام: لب بر لبت چنانت به درخت بچسبانم به دلتنگی که درخت شوی که رفتن اگر بخواهی نتوانی که بمانی . . .

فرار نام: لب بر لبت چنانت به درخت بچسبانم به دلتنگی که درخت شوی که رفتن اگر بخواهی نتوانی که بمانی . . .

۲۱ مهر 1396
9K
۱۹ مهر 1396
4K
۱۹ مهر 1396
5K
زنده از انم ک ابوالفضلیم....

زنده از انم ک ابوالفضلیم....

۷ مهر 1396
5K
۷ مهر 1396
5K
۷ مهر 1396
5K