اسد کبیر

asad_kabir

کوروش جان آسوده بخواب اسد بیدار است

تصور من از حرف های روحانی 😁😁😁

تصور من از حرف های روحانی 😁😁😁

۷ آبان 1396
1K
نشون بدین هنوزم کوروش و دوس دارین 😂😁

نشون بدین هنوزم کوروش و دوس دارین 😂😁

۷ آبان 1396
1K
کوروش جان آسوده بخواب اسد راهت را ادامه میدهد 😁😁😁

کوروش جان آسوده بخواب اسد راهت را ادامه میدهد 😁😁😁

۷ آبان 1396
2K
دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…

۷ آبان 1396
2K
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

۷ آبان 1396
1K
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

۷ آبان 1396
1K
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

۷ آبان 1396
2K
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

۷ آبان 1396
1K
خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

۷ آبان 1396
1K
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

۷ آبان 1396
1K
فراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

فراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

۷ آبان 1396
1K
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

۷ آبان 1396
1K
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

۷ آبان 1396
1K
نان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند

نان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند

۷ آبان 1396
1K
باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

۷ آبان 1396
1K
حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

۷ آبان 1396
1K
همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند

۷ آبان 1396
1K
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

۷ آبان 1396
1K
من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

۷ آبان 1396
934
هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است

۷ آبان 1396
808