asadesmaeeli73

asadesmaeeli73

من عقاب چیز چنگ آسمانم ای فلک کی توانی همقفس با طوطیان گردانیم!!

😂😂

😂😂

۱۱ مهر 1396
810
به دستانت بیاموز هر گلی ارزش چیدن ندارد _😂😂😂

به دستانت بیاموز هر گلی ارزش چیدن ندارد _😂😂😂

۱۱ مهر 1396
1K
عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد ... خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار نه عجب گر نکنم بر گل و گلزار نظر در بهاری که دلم نشکفد ...

عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد ... خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار نه عجب گر نکنم بر گل و گلزار نظر در بهاری که دلم نشکفد از خنده یار ۰۹۳۵۱۱۶۴۲۱۶ روابط عمومی

۱۱ مهر 1396
1K
تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی همنفسی تا که رفتیم همه یار شدند خفته ایم و همه بیدار شدند قدر آئینه بدانیم چو هست نه در آن وقت که افتاد و ...

تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی همنفسی تا که رفتیم همه یار شدند خفته ایم و همه بیدار شدند قدر آئینه بدانیم چو هست نه در آن وقت که افتاد و شکست

۱۱ مهر 1396
1K
چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهاییست ببین مرگ مرا در خود که مرگ من تماشاییست مرا در اوج میخواستی تماشا کن تماشا کن دروغین بودم از دیروز مرا امروز حاشا کن روابط ...

چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهاییست ببین مرگ مرا در خود که مرگ من تماشاییست مرا در اوج میخواستی تماشا کن تماشا کن دروغین بودم از دیروز مرا امروز حاشا کن روابط عمومی : ۰۹۳۵۱۱۶۴۲۱۶

۱۱ مهر 1396
1K
در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود چو مهر و وفا بود خود کیششان گنه بود آزار کس ...

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود چو مهر و وفا بود خود کیششان گنه بود آزار کس پیششان همه بنده ناب یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک ...

۱۱ مهر 1396
1K
ای بشر آخر تو پنداری که دنیا مال توست؟ ور نه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست هر چه خوردی مال مور و هر چه بردی مال گور هر چه مانده مال وارث هر ...

ای بشر آخر تو پنداری که دنیا مال توست؟ ور نه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست هر چه خوردی مال مور و هر چه بردی مال گور هر چه مانده مال وارث هر چه کردی مال تو روابط عمومی : ۰۹۳۵۱۱۶۴۲۱۶

۱۱ مهر 1396
1K