Just my love

asal.banooo

به هرکسی اندازه ی لیاقتش بها بدیم زیاد خوب خطاب کنیم ثابت میکنن لیاقتشو ندارن
❤ همسرم تک ستاره ی قلبم نفسش بند به نفسام عشقم خاص انتخاب منه خداروشکر که مال من شدی عمرم ❤

اردیبهشت ... از آن ماه‌های لعنتی ست که در آن کوه می‌چسبد، دریا می‌چسبد، با دوستان در خیابانها بودن می‌چسبد، در خانه بودن و ولو بودن زیر دست و پای مادر می‌چسبد، تمام رنگها برای ...

اردیبهشت ... از آن ماه‌های لعنتی ست که در آن کوه می‌چسبد، دریا می‌چسبد، با دوستان در خیابانها بودن می‌چسبد، در خانه بودن و ولو بودن زیر دست و پای مادر می‌چسبد، تمام رنگها برای پوشیدن خوبند، هوا جان می‌دهد برای عاشقی کردن و عشق ورزیدن به دیگران . انقدر ...

۲ روز پیش
8K
هر کسی عشق را با زبانی بیان می کند و من و تو فقط با عطر آغوش هم...

هر کسی عشق را با زبانی بیان می کند و من و تو فقط با عطر آغوش هم...

۲ روز پیش
7K
مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است من خلاف جهت آب شنا کردن را مثل یک معجزه باور دارم آخرین دانه کبریتم را میکشم در این باد هرچه باداباد..

مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است من خلاف جهت آب شنا کردن را مثل یک معجزه باور دارم آخرین دانه کبریتم را میکشم در این باد هرچه باداباد..

۲ روز پیش
8K
#خوراکی

#خوراکی

۲ روز پیش
3K
#خوراکی

#خوراکی

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
#خوراکی

#خوراکی

۲ روز پیش
3K
#خوراکی

#خوراکی

۲ روز پیش
3K
#خوراکی

#خوراکی

۲ روز پیش
3K
#Flower

#Flower

۲ روز پیش
2K
#Flower

#Flower

۲ روز پیش
2K
#Flower

#Flower

۲ روز پیش
2K
#حیوانات

#حیوانات

۲ روز پیش
3K
#حیوانات

#حیوانات

۲ روز پیش
3K
#حیوانات

#حیوانات

۲ روز پیش
3K