Just my love

asal.banooo

❤COPY==BLOCK❤
متاهل پیجم تقدیم به تمام زندگیم علیرضام
همسرم دلیل زندگیم ❤علیرضای من❤

#Cat

#Cat

1 روز پیش
2K
#Kitten paw

#Kitten paw

1 روز پیش
2K
#Cat

#Cat

1 روز پیش
2K
#Kitten

#Kitten

1 روز پیش
2K
#Kitten

#Kitten

1 روز پیش
2K
#Kitten

#Kitten

1 روز پیش
2K
#Cat

#Cat

1 روز پیش
2K
#Kitten

#Kitten

1 روز پیش
2K
دوباره آغاز میشود هیاهوی دنیای بی رمضان...... من می ترسم خدااااا؛ از نفس کشیدن بی تو،،،،، از شیطانی که در بندش کرده ای،،،، از نفسی که سرکشی خواهد کرد،،،، و از تمام آنچه که مرا ...

دوباره آغاز میشود هیاهوی دنیای بی رمضان...... من می ترسم خدااااا؛ از نفس کشیدن بی تو،،،،، از شیطانی که در بندش کرده ای،،،، از نفسی که سرکشی خواهد کرد،،،، و از تمام آنچه که مرا از آغوش تو خواهد گرفت...... و احیاهای مضطرانه ما نیز قلب بیمارمان را شفا نداده ...

1 روز پیش
5K
#Ice cream

#Ice cream

1 روز پیش
9K
#Ice cream

#Ice cream

1 روز پیش
9K
#Ice cream

#Ice cream

1 روز پیش
8K
#Food

#Food

1 روز پیش
9K
#Tea

#Tea

1 روز پیش
4K
#Tea&Date

#Tea&Date

1 روز پیش
7K
#Tea
عکس بلند

#Tea

1 روز پیش
7K
#Tea

#Tea

1 روز پیش
7K
#Coffee

#Coffee

1 روز پیش
6K
#Tea

#Tea

1 روز پیش
5K
#Wallpaper

#Wallpaper

1 روز پیش
3K