همیشه فکر می‌کردم آدم های بی احساسی هستند، همان هایی را می‌گویم که نه از چیزی خوشحال می‌شوند و نه ناراحت، نه دل می‌دهند و نه دل می‌برند از کسی، از همه چیز و همه‌کس ...

همیشه فکر می‌کردم آدم های بی احساسی هستند، همان هایی را می‌گویم که نه از چیزی خوشحال می‌شوند و نه ناراحت، نه دل می‌دهند و نه دل می‌برند از کسی، از همه چیز و همه‌کس راحت عبور می‌کنند، منتظر هیچ اتفاقی نیستند و هیچ چیز آن ها را سر ذوق ...

۵ روز پیش
185
ما نسل در برزخ مانده ایم شیرینی دنیای حقیقی را چشیده ایم و حالا به جبرِ زندگیِ مجازی گرفتار آمده ایم ما نسل دوری و دوستی هستیم در خانه نفس می کشیم اما همخانه هایمان ...

ما نسل در برزخ مانده ایم شیرینی دنیای حقیقی را چشیده ایم و حالا به جبرِ زندگیِ مجازی گرفتار آمده ایم ما نسل دوری و دوستی هستیم در خانه نفس می کشیم اما همخانه هایمان را از دنیای مجازی برگزیده ایم ما معلول ترین نسل انسانیم نسلی کور و لال ...

۵ روز پیش
682
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
115
۵ روز پیش
116
۵ روز پیش
115
۵ روز پیش
113
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
115
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
115
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
115
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
115
۵ روز پیش
113
۵ روز پیش
114
۵ روز پیش
113