asalbano

asalbano...

مرادرکودکی شوق دگربود.خیالم زین حوادث بیخبربود....

کسانی ک دلم را شکستن.شکایتشان را نزد مهدی فاطمه میبرم...

کسانی ک دلم را شکستن.شکایتشان را نزد مهدی فاطمه میبرم...

۵ ساعت پیش
2K
میدانی رفیق . . . نه زیبایم . . . نه مهربان . . . فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . . فقط برای خودم هستم . . . خوده ...

میدانی رفیق . . . نه زیبایم . . . نه مهربان . . . فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . . فقط برای خودم هستم . . . خوده خودم . . . صبورم و سنگین . . . سرگردان . . . مغرور ...

۱ روز پیش
5K
اگه میخوای یکــــــیو داغـــــون کنـــــی . . فقط کــافـیـه دوســـــــــــت داشـتنشو بــــاور نکنی..

اگه میخوای یکــــــیو داغـــــون کنـــــی . . فقط کــافـیـه دوســـــــــــت داشـتنشو بــــاور نکنی..

۱ روز پیش
5K
روزهایم را یکایک دیدم،دیدن نداشت..

روزهایم را یکایک دیدم،دیدن نداشت..

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
چقد خوبه یکیو داشته باشی وقتی الکی میگی خوبم بگه دروغ نگو بیا بغلم بگو چته...:)

چقد خوبه یکیو داشته باشی وقتی الکی میگی خوبم بگه دروغ نگو بیا بغلم بگو چته...:)

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
دلم گرفته خدایا کاری کن...

دلم گرفته خدایا کاری کن...

۱ روز پیش
2K
رَفیقــامْ بِــم میگَـــنْ بـَـــد رَد دادے➜ هَمِــه بِـم میگَـــنْ●⇣ ↜تُخْــــسِ دَهِـــــه هَفتـــادی✘

رَفیقــامْ بِــم میگَـــنْ بـَـــد رَد دادے➜ هَمِــه بِـم میگَـــنْ●⇣ ↜تُخْــــسِ دَهِـــــه هَفتـــادی✘

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
غمنگیزترین سلفی دنیا...

غمنگیزترین سلفی دنیا...

۲ روز پیش
15K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
بشدت نیاز دارم یکی...پایین زندگیم بنویسه: چـــــند ســـــال بـــــعد...

بشدت نیاز دارم یکی...پایین زندگیم بنویسه: چـــــند ســـــال بـــــعد...

۲ روز پیش
3K
چقد خوبه یکیو داشته باشی وقتی الکی میگی خوبم بگه دروغ نگو بیا بغلم بگو چته...:)

چقد خوبه یکیو داشته باشی وقتی الکی میگی خوبم بگه دروغ نگو بیا بغلم بگو چته...:)

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
غربت از ادم مرد میسازد ... مرد غریبه ای که ارام ارام با غربتِ خودش میسازد...@asalbano

غربت از ادم مرد میسازد ... مرد غریبه ای که ارام ارام با غربتِ خودش میسازد...@asalbano

۲ روز پیش
3K
مقصر خودمم که خیلیارو الکی گنده کردم...

مقصر خودمم که خیلیارو الکی گنده کردم...

۲ روز پیش
4K