مجله مجازی کاریــــــــــــــ ❥ ـزما

مجله مجازی کاریــــــــــــــ ❥ ـزما

۱۲ اردیبهشت 1395
17
⚪️ وقتی

⚪️ وقتی " تو" آرزوی من شدی... فهمیدم... بعضی آرزوها دورند..... خیلی دور... با این حال... اگر هنوز هم " تو " را آرزو می کنم... شــایـد... آرزویی زیبـاتـر از تــو ســراغ ندارم برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما یوشیج: یادت روشنم میدارد @karizma8018

۱۱ اردیبهشت 1395
11
⚪️ عشق یعنی حتی وقتی تو دور باشی من دلم هوای دم کردن چای بعدازظهر کند عشق یعنی تو دور باشی و من برای مهمانی هایی که نمی رویم برایت گوشواره جفت می کنم @karizma8018 ...

⚪️ عشق یعنی حتی وقتی تو دور باشی من دلم هوای دم کردن چای بعدازظهر کند عشق یعنی تو دور باشی و من برای مهمانی هایی که نمی رویم برایت گوشواره جفت می کنم @karizma8018 عشق یعنی همین که دوری و من عصر های جمعه به اندازه دو فنجان چای ...

۱۱ اردیبهشت 1395
23