الهی

الهی

۱۳ خرداد 1395
117
تابسـتون و میوه هاش این عکسه رو وقتی اصفهان بودم گرفتم❤

تابسـتون و میوه هاش این عکسه رو وقتی اصفهان بودم گرفتم❤

۱۳ خرداد 1395
7
پسر و دختر بختیاری

پسر و دختر بختیاری

۱۳ خرداد 1395
161
میدونم پست شب بخیر گزاشتم ولی من نمی خوابم الانم میخوام 500شم

میدونم پست شب بخیر گزاشتم ولی من نمی خوابم الانم میخوام 500شم

۱۳ خرداد 1395
2
۱۳ خرداد 1395
6
*

*

۱۳ خرداد 1395
3
۱۳ خرداد 1395
5
۱۳ خرداد 1395
2
لاله های واژگون شهرکرد

لاله های واژگون شهرکرد

۱۳ خرداد 1395
6
☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

۱۳ خرداد 1395
3
سرکشی آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت است، خود پسندی آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشی آفت دانش است، سفاهت آفت بردباری است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت ...

سرکشی آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت است، خود پسندی آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشی آفت دانش است، سفاهت آفت بردباری است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دین است. # مذهبی

۱۲ خرداد 1395
1K
۱۲ خرداد 1395
3
۱۲ خرداد 1395
3
۱۲ خرداد 1395
6
۱۲ خرداد 1395
1
۱۲ خرداد 1395
10
۱۲ خرداد 1395
1
۱۲ خرداد 1395
16
۱۲ خرداد 1395
1
۱۲ خرداد 1395
7