asenat_banoo

asenat_banoo

‎چند سال دیگر ‎دلت میلرزد

‎برای منی که دیگر تو را در گوشه ترین جای قلبم

‎هرشب میبوسم تا کنار بگذارمت

‎دلت تنگ میشود

‎برای منی که حرفهایت را از لبهایت نه ‎از چشمهایت می خواندم

‎دلت تنگ میشود

‎برای لعنتی ترین دختری که

‎دیوانه وار قلمش را به رقص موهای تو وا میداشت

‎به خداوندی خدا سوگند

‎دلت برای همه ی دیوانه بازی هایم تنگ میشود

‎برای صدایم

‎برای آغوشم

‎برای نگاهم

‎حتی برای گریه هایم

‎قسم

‎قسم به همه ی سیب هایی که در خیالم برایم چیدی

‎دلت تنگ میشود

‎آن روز ‎رو به روی آیینه بایست

‎و ایستاده برای غرورت کف بزن

#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱ روز پیش
3K
🔔🔔🔔🔔🔔🔔

🔔🔔🔔🔔🔔🔔

۱ روز پیش
6K
گوش کنید 🔔 🔔 🔔

گوش کنید 🔔 🔔 🔔

۱ روز پیش
6K
گوش کنید عالیه🔔🔔🔔

گوش کنید عالیه🔔🔔🔔

۱ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
شمام میخواین عایا ؟؟؟؟😼😼😼😼😼

شمام میخواین عایا ؟؟؟؟😼😼😼😼😼

۳ روز پیش
301
۳ روز پیش
302
۳ روز پیش
302
۳ روز پیش
290
۳ روز پیش
288
۳ روز پیش
290
۳ روز پیش
282
۳ روز پیش
289
🙊🙊🙈🙈

🙊🙊🙈🙈

۳ روز پیش
284
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
266
۳ روز پیش
275
۳ روز پیش
268
۳ روز پیش
5K