تهران

ashkan.H


-ما از تبارِ بغضیم؛
آسودگی روا نیست...‌   

وقتی که دیگر نبود ، من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت، من در انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد، من او را دوست داشتم. وقتی که او ...

وقتی که دیگر نبود ، من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت، من در انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد، من او را دوست داشتم. وقتی که او تمام کرد، من شروع کردم. وقتی او تمام شد، من آغاز شدم. و چه سخت ...

5 روز پیش
3K
اگر میخواهی بروی همین حالا همین لحظه برو قبل از وابسته تر شدن من قبل تر شدن چشمانم قبل ویرانیم... قبل مردنم.... مرگ که فقط نفس نکشیدن و ایستادن قلب نیست.... همین که تو میروی ...

اگر میخواهی بروی همین حالا همین لحظه برو قبل از وابسته تر شدن من قبل تر شدن چشمانم قبل ویرانیم... قبل مردنم.... مرگ که فقط نفس نکشیدن و ایستادن قلب نیست.... همین که تو میروی و من مات جاده ها میشوم خودش یک نوع از مردن است... اما ایستاده و ...

5 روز پیش
2K
6 روز پیش
2K
اگر ب معجزه اعتقاد نداری شاید فراموش کرده ایی تو خودت ی معجزه ایی

اگر ب معجزه اعتقاد نداری شاید فراموش کرده ایی تو خودت ی معجزه ایی

1 هفته پیش
604
#عشق پیدا کردن کسی که بتونی باهاش زندگی کنی نیست... بلکه یافتن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی

#عشق پیدا کردن کسی که بتونی باهاش زندگی کنی نیست... بلکه یافتن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی

1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
تنهــایــے! یعنـــے! ندونــــــے متــناتــــــو واســــــہ کــــــے ✘ میـذاریــــــے ✘

تنهــایــے! یعنـــے! ندونــــــے متــناتــــــو واســــــہ کــــــے ✘ میـذاریــــــے ✘

1 هفته پیش
2K
کافیست بشکنی دیگر چه فرقی‌ می‌کند برایت بمیرند یا عاشقت شوند تــــکــه تــــکـــه می‌‌شوند آرزوهایی که با آنها رویا ساخته بودی...

کافیست بشکنی دیگر چه فرقی‌ می‌کند برایت بمیرند یا عاشقت شوند تــــکــه تــــکـــه می‌‌شوند آرزوهایی که با آنها رویا ساخته بودی...

2 هفته پیش
4K
تبریک کاپیتان😔❤️ بلند شو، قهرمان شدیم❤️ 🆔

تبریک کاپیتان😔❤️ بلند شو، قهرمان شدیم❤️ 🆔

2 هفته پیش
2K
می روم دفترِ پاکنویسی بخرم، زندگی را باید از سرِ سطر نوشت...

می روم دفترِ پاکنویسی بخرم، زندگی را باید از سرِ سطر نوشت...

2 هفته پیش
2K
غم که نوشتن ندارد ... نفوذ می کند در استخوان هایت ... جاسوس می شود در قلبت ... و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون .. ‌‌

غم که نوشتن ندارد ... نفوذ می کند در استخوان هایت ... جاسوس می شود در قلبت ... و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون .. ‌‌

2 هفته پیش
4K
همیشه از موسیقی می ترسم ، چون نمی دانم قرار است مرا به کجا ببرد!

همیشه از موسیقی می ترسم ، چون نمی دانم قرار است مرا به کجا ببرد!

2 هفته پیش
3K
‌ ‌ ای خدایی که به من نزدیکی... خبر از دلهره هایم داری؟ خبر از لرزش آرام صدایم داری؟ ای خدایی که پر از احساسی چینی روح مرا بند بزن... تو که در عرش بلند ...

‌ ‌ ای خدایی که به من نزدیکی... خبر از دلهره هایم داری؟ خبر از لرزش آرام صدایم داری؟ ای خدایی که پر از احساسی چینی روح مرا بند بزن... تو که در عرش بلند تکیه بر تخت حکومت داری تو که دنیا همه از پشت نگاهت پیداست تو که ...

2 هفته پیش
7K
قرار نیست تمام جمعه ها به رسم همیشه تو کسل باشی و من بی قرار ... بیا امروز جمعه را غافلگیر کنیم ! من صدایت میزنم تو دلتنگم شو بازهم بگو جانِ دلم ...

قرار نیست تمام جمعه ها به رسم همیشه تو کسل باشی و من بی قرار ... بیا امروز جمعه را غافلگیر کنیم ! من صدایت میزنم تو دلتنگم شو بازهم بگو جانِ دلم ...

2 هفته پیش
5K
هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

2 هفته پیش
3K
شبیــــــه حس گلبـرگی ڪہ جــــــاڹ میگیرد از بوســــہ دلم تنگ است یڪ دنیـا بــــــراے بوســــــــه بــــــارانــت

شبیــــــه حس گلبـرگی ڪہ جــــــاڹ میگیرد از بوســــہ دلم تنگ است یڪ دنیـا بــــــراے بوســــــــه بــــــارانــت

2 هفته پیش
2K
Close your eyes Take a Deep breath & smile with out any reason:) چشماتو ببند نفس عمیق بکش و بی دلیل لبخند بزن :)

Close your eyes Take a Deep breath & smile with out any reason:) چشماتو ببند نفس عمیق بکش و بی دلیل لبخند بزن :)

2 هفته پیش
3K
When nothing goes right Go left ! وقتی هیچی درست پیش نمیره برعکس عمل کن!

When nothing goes right Go left ! وقتی هیچی درست پیش نمیره برعکس عمل کن!

2 هفته پیش
2K
You're like a dream come true -----------

You're like a dream come true -----------

2 هفته پیش
3K