تهران

ashkan.H


-ما از تبارِ بغضیم؛
آسودگی روا نیست...‌   

وقتی که دیگر نبود ، من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت، من در انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد، من او را دوست داشتم. وقتی که او ...

وقتی که دیگر نبود ، من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت، من در انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد، من او را دوست داشتم. وقتی که او تمام کرد، من شروع کردم. وقتی او تمام شد، من آغاز شدم. و چه سخت ...

۵ اردیبهشت 1396
6K
اگر میخواهی بروی همین حالا همین لحظه برو قبل از وابسته تر شدن من قبل تر شدن چشمانم قبل ویرانیم... قبل مردنم.... مرگ که فقط نفس نکشیدن و ایستادن قلب نیست.... همین که تو میروی ...

اگر میخواهی بروی همین حالا همین لحظه برو قبل از وابسته تر شدن من قبل تر شدن چشمانم قبل ویرانیم... قبل مردنم.... مرگ که فقط نفس نکشیدن و ایستادن قلب نیست.... همین که تو میروی و من مات جاده ها میشوم خودش یک نوع از مردن است... اما ایستاده و ...

۵ اردیبهشت 1396
5K
۴ اردیبهشت 1396
5K
اگر ب معجزه اعتقاد نداری شاید فراموش کرده ایی تو خودت ی معجزه ایی

اگر ب معجزه اعتقاد نداری شاید فراموش کرده ایی تو خودت ی معجزه ایی

۳۱ فروردین 1396
4K
#عشق پیدا کردن کسی که بتونی باهاش زندگی کنی نیست... بلکه یافتن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی

#عشق پیدا کردن کسی که بتونی باهاش زندگی کنی نیست... بلکه یافتن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی

۳۰ فروردین 1396
6K
۲۷ فروردین 1396
6K
۲۷ فروردین 1396
5K
تنهــایــے! یعنـــے! ندونــــــے متــناتــــــو واســــــہ کــــــے ✘ میـذاریــــــے ✘

تنهــایــے! یعنـــے! ندونــــــے متــناتــــــو واســــــہ کــــــے ✘ میـذاریــــــے ✘

۲۷ فروردین 1396
6K
کافیست بشکنی دیگر چه فرقی‌ می‌کند برایت بمیرند یا عاشقت شوند تــــکــه تــــکـــه می‌‌شوند آرزوهایی که با آنها رویا ساخته بودی...

کافیست بشکنی دیگر چه فرقی‌ می‌کند برایت بمیرند یا عاشقت شوند تــــکــه تــــکـــه می‌‌شوند آرزوهایی که با آنها رویا ساخته بودی...

۲۶ فروردین 1396
7K
تبریک کاپیتان😔❤️ بلند شو، قهرمان شدیم❤️ 🆔

تبریک کاپیتان😔❤️ بلند شو، قهرمان شدیم❤️ 🆔

۲۶ فروردین 1396
5K
می روم دفترِ پاکنویسی بخرم، زندگی را باید از سرِ سطر نوشت...

می روم دفترِ پاکنویسی بخرم، زندگی را باید از سرِ سطر نوشت...

۲۶ فروردین 1396
6K
غم که نوشتن ندارد ... نفوذ می کند در استخوان هایت ... جاسوس می شود در قلبت ... و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون .. ‌‌

غم که نوشتن ندارد ... نفوذ می کند در استخوان هایت ... جاسوس می شود در قلبت ... و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون .. ‌‌

۲۶ فروردین 1396
7K
همیشه از موسیقی می ترسم ، چون نمی دانم قرار است مرا به کجا ببرد!

همیشه از موسیقی می ترسم ، چون نمی دانم قرار است مرا به کجا ببرد!

۲۵ فروردین 1396
6K
‌ ‌ ای خدایی که به من نزدیکی... خبر از دلهره هایم داری؟ خبر از لرزش آرام صدایم داری؟ ای خدایی که پر از احساسی چینی روح مرا بند بزن... تو که در عرش بلند ...

‌ ‌ ای خدایی که به من نزدیکی... خبر از دلهره هایم داری؟ خبر از لرزش آرام صدایم داری؟ ای خدایی که پر از احساسی چینی روح مرا بند بزن... تو که در عرش بلند تکیه بر تخت حکومت داری تو که دنیا همه از پشت نگاهت پیداست تو که ...

۲۵ فروردین 1396
11K
قرار نیست تمام جمعه ها به رسم همیشه تو کسل باشی و من بی قرار ... بیا امروز جمعه را غافلگیر کنیم ! من صدایت میزنم تو دلتنگم شو بازهم بگو جانِ دلم ...

قرار نیست تمام جمعه ها به رسم همیشه تو کسل باشی و من بی قرار ... بیا امروز جمعه را غافلگیر کنیم ! من صدایت میزنم تو دلتنگم شو بازهم بگو جانِ دلم ...

۲۵ فروردین 1396
9K
هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

۲۵ فروردین 1396
6K
شبیــــــه حس گلبـرگی ڪہ جــــــاڹ میگیرد از بوســــہ دلم تنگ است یڪ دنیـا بــــــراے بوســــــــه بــــــارانــت

شبیــــــه حس گلبـرگی ڪہ جــــــاڹ میگیرد از بوســــہ دلم تنگ است یڪ دنیـا بــــــراے بوســــــــه بــــــارانــت

۲۵ فروردین 1396
5K
Close your eyes Take a Deep breath & smile with out any reason:) چشماتو ببند نفس عمیق بکش و بی دلیل لبخند بزن :)

Close your eyes Take a Deep breath & smile with out any reason:) چشماتو ببند نفس عمیق بکش و بی دلیل لبخند بزن :)

۲۲ فروردین 1396
6K
When nothing goes right Go left ! وقتی هیچی درست پیش نمیره برعکس عمل کن!

When nothing goes right Go left ! وقتی هیچی درست پیش نمیره برعکس عمل کن!

۲۲ فروردین 1396
5K
You're like a dream come true -----------

You're like a dream come true -----------

۲۲ فروردین 1396
6K