تهران

ashkan.H


-ما از تبارِ بغضیم؛
آسودگی روا نیست...‌   

قدرِ لحظه لحظه یِ عشق های دو طرفه تان را... قدرِ روزهای عاشقانه ِتان را... قدرِ همین منتظر ماندن هایتان برای جوابِ یک پیام را... قدرِ همین حسادت های عاشقانه ِتان را... حتی قدرِ همین ...

قدرِ لحظه لحظه یِ عشق های دو طرفه تان را... قدرِ روزهای عاشقانه ِتان را... قدرِ همین منتظر ماندن هایتان برای جوابِ یک پیام را... قدرِ همین حسادت های عاشقانه ِتان را... حتی قدرِ همین قهر کردن ها و کم آوردن هر باره یِ یکنفرتان و پا پیش گذاشتن هایتان ...

4 روز پیش
4K
4 روز پیش
5K
4 روز پیش
5K
4 روز پیش
5K
ﻻﯾﻖ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ: ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻟﻤﺴﺖ ﮐﻨﺪ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻧﻪ ...

ﻻﯾﻖ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ: ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻟﻤﺴﺖ ﮐﻨﺪ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺭﺍﯾﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﺯﺍﺭﺩ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻨﺪﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ...

4 روز پیش
4K
ای روزگار بی وفا,هر دم مرا سنگی مزن من خسته ی رقصیدنم,هر لحظه آهنگی مزن گویی که در تقدیر من,خط خوشایندی نبود این چهره ی زرد مرا,ای روزگار رنگی مزن من غرق احوال خودم,تو مست ...

ای روزگار بی وفا,هر دم مرا سنگی مزن من خسته ی رقصیدنم,هر لحظه آهنگی مزن گویی که در تقدیر من,خط خوشایندی نبود این چهره ی زرد مرا,ای روزگار رنگی مزن من غرق احوال خودم,تو مست بازی کردنی لطفی کن ای چرخ فلک,بر این دلم چنگی مزن من در بهار زندگی ...

4 روز پیش
4K
‏وقتی بخوانت با اخلاق سگتم میسازن وقتی نخوانت به راه رفتنتم گیر میدن.......

‏وقتی بخوانت با اخلاق سگتم میسازن وقتی نخوانت به راه رفتنتم گیر میدن.......

4 روز پیش
3K
حـــــس نــوشــتـنـ دارمو یـڪ دنـیــاحــــرفـ... امــا ایـنـ بـــآر ۅاژہ هـــا حـــقــیـرنـد بـراے بـیـــانـ فـریـااد هاااے غـم انگـیـــــز دلـم...!!! پـــــس سـکووت خـواهـم کـرد# شـــایـد وجـدان تـقدیــرم ب درد بـیــایـد... فـقـــــط...!!!!! شـنیـــــدنے تریـن و خــواندنـــے تـرین آخــرش ...

حـــــس نــوشــتـنـ دارمو یـڪ دنـیــاحــــرفـ... امــا ایـنـ بـــآر ۅاژہ هـــا حـــقــیـرنـد بـراے بـیـــانـ فـریـااد هاااے غـم انگـیـــــز دلـم...!!! پـــــس سـکووت خـواهـم کـرد# شـــایـد وجـدان تـقدیــرم ب درد بـیــایـد... فـقـــــط...!!!!! شـنیـــــدنے تریـن و خــواندنـــے تـرین آخــرش اسـت... زنـــــدگے مــرا بـارهـا وبـارهـادر هـــم کوبـــید و مے کــوبـد! اما صداے شـکستـــن ݥرا کـــسے ...

4 روز پیش
4K
در کنج خرابات کسی پیر نشد؛ از مردن آدمی زمین سیر نشد! جوانان گفتند: چو پیر شویم توبه کنیم؛ صدجوان مرد ویکی پیر نشد! #حافظ

در کنج خرابات کسی پیر نشد؛ از مردن آدمی زمین سیر نشد! جوانان گفتند: چو پیر شویم توبه کنیم؛ صدجوان مرد ویکی پیر نشد! #حافظ

1 هفته پیش
4K
‏زندگی یعنی ناخواسته دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد مردن !!

‏زندگی یعنی ناخواسته دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد مردن !!

1 هفته پیش
2K
با خیـــــالت زندگے مے کنــم و با خودت عـــــاشقے.. کــــاش دو بار زاده مے شدم؛ یکے براے مردن در آغـــوش تو یکے براے تماشاے عاشقے کردنت!

با خیـــــالت زندگے مے کنــم و با خودت عـــــاشقے.. کــــاش دو بار زاده مے شدم؛ یکے براے مردن در آغـــوش تو یکے براے تماشاے عاشقے کردنت!

2 هفته پیش
3K
و چشمانت راز آتش است... و آغوشت اندک جایی برای زیستن و اندک جایی برای مردن

و چشمانت راز آتش است... و آغوشت اندک جایی برای زیستن و اندک جایی برای مردن

2 هفته پیش
1K
گرتو باشی کوچه و مهتاب میخواهم چه کار؟ تشنه ی روی تو هستم آب میخواهم چه کار؟ چشمهایت صد غزل از عاشقان عالم است این همه دیوان و شعر ناب میخواهم چه کار؟ جام لبهایت ...

گرتو باشی کوچه و مهتاب میخواهم چه کار؟ تشنه ی روی تو هستم آب میخواهم چه کار؟ چشمهایت صد غزل از عاشقان عالم است این همه دیوان و شعر ناب میخواهم چه کار؟ جام لبهایت اگر امشب مرا مستی دهد... تا ابد هشیار هستم، خواب میخواهم چه کار؟ غرق گشتن ...

مهر 1394
2K
بی تو مهتاب دلم رفت به دنیای دگر شب ودل تنگی من رفت به فردای دگر نه دلم خواست بمانم نه هوا بهترشد تو که رفتی دل من ابری شد. ابر آمد وباران شده است ...

بی تو مهتاب دلم رفت به دنیای دگر شب ودل تنگی من رفت به فردای دگر نه دلم خواست بمانم نه هوا بهترشد تو که رفتی دل من ابری شد. ابر آمد وباران شده است دل من باز چه دلخون شده است این چه رسمیست چه مهتاب بدیست مگر این ...

آبان 1394
251
اگر میخواهی بروی همین حالا همین لحظه برو قبل از وابسته تر شدن من قبل تر شدن چشمانم قبل ویرانیم... قبل مردنم.... مرگ که فقط نفس نکشیدن و ایستادن قلب نیست.... همین که تو میروی ...

اگر میخواهی بروی همین حالا همین لحظه برو قبل از وابسته تر شدن من قبل تر شدن چشمانم قبل ویرانیم... قبل مردنم.... مرگ که فقط نفس نکشیدن و ایستادن قلب نیست.... همین که تو میروی و من مات جاده ها میشوم خودش یک نوع از مردن است... اما ایستاده و ...

5 روز پیش
2K
#عشق پیدا کردن کسی که بتونی باهاش زندگی کنی نیست... بلکه یافتن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی

#عشق پیدا کردن کسی که بتونی باهاش زندگی کنی نیست... بلکه یافتن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی

1 هفته پیش
3K
اگر ب معجزه اعتقاد نداری شاید فراموش کرده ایی تو خودت ی معجزه ایی

اگر ب معجزه اعتقاد نداری شاید فراموش کرده ایی تو خودت ی معجزه ایی

1 هفته پیش
595
سلام به دوستان در ویسگون تازه واردم میشه منم لایک یا دنبال کنید و دوستان خوبی برای هم باشیم

سلام به دوستان در ویسگون تازه واردم میشه منم لایک یا دنبال کنید و دوستان خوبی برای هم باشیم

اسفند 1395
1K
# عاشقانه

# عاشقانه

3 هفته پیش
1K
2 هفته پیش
638