اشک شب &

ashke

فقط گوشه چشمی از نگاه خداوند برای خوشبختی انسان کافیست
به امید آنکه همیشه در نگاهش باشی!

خود دانید ... حسود نیستم وزارت بهداشت گفته😅

خود دانید ... حسود نیستم وزارت بهداشت گفته😅

۱۷ بهمن 1398
4K
👌 👌

👌 👌

۱۶ بهمن 1398
4K
🤔

🤔

۱۶ بهمن 1398
3K
۱۶ بهمن 1398
3K
۱۶ بهمن 1398
3K
۱۶ بهمن 1398
5K
۱۶ بهمن 1398
3K
😅 😅 😅

😅 😅 😅

۱۰ بهمن 1398
3K
۲۹ دی 1398
3K
؟؟؟؟ باهوشاااا دست بکار شن😍

؟؟؟؟ باهوشاااا دست بکار شن😍

۲۹ دی 1398
4K
انا بنت العشیره الجابت ارجال🕊 تزول الدنیا لو منی شبر زال🕊 انا بنت اللسان السکت الکون 🕊 قبض روح المنیه وشدهه بحبال🕊 انا علویه الموسویه مو مجرد اسم ینگال👑 💚 @ashk

انا بنت العشیره الجابت ارجال🕊 تزول الدنیا لو منی شبر زال🕊 انا بنت اللسان السکت الکون 🕊 قبض روح المنیه وشدهه بحبال🕊 انا علویه الموسویه مو مجرد اسم ینگال👑 💚 @ashk

۲۷ دی 1398
5K
۲۶ دی 1398
3K
۲۶ دی 1398
3K
ای خدای فریاد رس ...دستم را همچنان بگیر⚘⚘⚘

ای خدای فریاد رس ...دستم را همچنان بگیر⚘⚘⚘

۲۶ دی 1398
4K
۲۶ دی 1398
4K
کاپ کیک های خوشمزه من

کاپ کیک های خوشمزه من

۲۶ دی 1398
4K
کاپ کیک های خوشمزه من ..

کاپ کیک های خوشمزه من ..

۲۶ دی 1398
4K
عشق است دختر♥ ️⚘⚘⚘

عشق است دختر♥ ️⚘⚘⚘

۲۶ دی 1398
3K
بسلامتی هرچی مادر⚘⚘⚘⚘♥ ️

بسلامتی هرچی مادر⚘⚘⚘⚘♥ ️

۲۶ دی 1398
4K
۲۱ دی 1398
3K