تمنــــــــــا

asikhanooom


امروز زنی‌ را دیدم که بوسه‌ از لبش می‌‌چکید!
خدا را شکر پس هنوز مردی هیت که عاشقانه می‌‌بارد!

موردی پیدا نشد