ماه،تویی! که‌ در‌ نیمه‌ی روشنت با چشم‌هات قدم‌ میزنم، و در‌نیمه‌ی ‌تاریکت دنبالِ دلم میگردم؛ ماه،تویی! که نگاهت به دریای وجودم ‌می‌اُفتد و از هر جذر و‌ مَد هزار هزار دوستت دارم‌ به جا میماند ...

ماه،تویی! که‌ در‌ نیمه‌ی روشنت با چشم‌هات قدم‌ میزنم، و در‌نیمه‌ی ‌تاریکت دنبالِ دلم میگردم؛ ماه،تویی! که نگاهت به دریای وجودم ‌می‌اُفتد و از هر جذر و‌ مَد هزار هزار دوستت دارم‌ به جا میماند و اندکی لُکنت! ماه... تویی که شب‌بو هست و آغوش! ماه تویی‌ که من هر ...

۲۳ ساعت پیش
6K
ببیـن خانوم👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈 قشنگمی اما، اون آقا پولدارِ نیستم که مجسمه یِ خودمُ کنارِ خودت بسازم یا خوشم نمیـاد دوتایی تو ماشینِ نداشتم گند بزنیـم تو آهنگـایِ موردِ علاقه ی مـردم... ببیـن خانوم من از دارِ ...

ببیـن خانوم👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈 قشنگمی اما، اون آقا پولدارِ نیستم که مجسمه یِ خودمُ کنارِ خودت بسازم یا خوشم نمیـاد دوتایی تو ماشینِ نداشتم گند بزنیـم تو آهنگـایِ موردِ علاقه ی مـردم... ببیـن خانوم من از دارِ دنیا یه خـرِ سیاهَم ندارم چه برسه به پورشه یِ سفیـد اما به جاش واقعیِ ...

۲۳ ساعت پیش
6K
خدا برایت یک‌ سبد‌ گل فرستاد من برایت ‌یک‌بغل شعر سرودم #تو آمدی ‌وغنچه‌ها به هوای عطر پیراهنت شکفتند! #تو آمدی تا شعر و شکوفه معنا پیدا‌ کند! #شنبه_۲۹_اردی‌بهشت_۱۳۹۷ #۱۵_۲۵`

خدا برایت یک‌ سبد‌ گل فرستاد من برایت ‌یک‌بغل شعر سرودم #تو آمدی ‌وغنچه‌ها به هوای عطر پیراهنت شکفتند! #تو آمدی تا شعر و شکوفه معنا پیدا‌ کند! #شنبه_۲۹_اردی‌بهشت_۱۳۹۷ #۱۵_۲۵`

۱ روز پیش
7K
کوله ات را بردار کفش هایت را بپوش سفری باید کرد برویم محو شویم در افق، در مهتاب برویم دور شویم از این همه ذهن خراب برویم از دل این شهر شلوغ برویم دور شویم ...

کوله ات را بردار کفش هایت را بپوش سفری باید کرد برویم محو شویم در افق، در مهتاب برویم دور شویم از این همه ذهن خراب برویم از دل این شهر شلوغ برویم دور شویم از این همه حرف دروغ من که یک شهر میخواهم سراسر احساس مردمی خوش قلب ...

۱ روز پیش
8K
همین که می‌آیی تنم خو می‌گیرد با عطرت! لب‌هایت مُهر سکوت لب‌هایم می‌شوند.. و من افطار می‌کنم روزه‌ی نبودنت را با همین عاشقانه‌های ساده و ماه‌ام عسل می‌شود! #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

همین که می‌آیی تنم خو می‌گیرد با عطرت! لب‌هایت مُهر سکوت لب‌هایم می‌شوند.. و من افطار می‌کنم روزه‌ی نبودنت را با همین عاشقانه‌های ساده و ماه‌ام عسل می‌شود! #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ روز پیش
3K
ادامه ی چشم های #تو می شود دریا می شود اقیانوس و #من قایق بی پارویی که موج به موج غرق توام ... #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

ادامه ی چشم های #تو می شود دریا می شود اقیانوس و #من قایق بی پارویی که موج به موج غرق توام ... #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ روز پیش
5K
غم #تو به من آموخت شعرها شکوفه های آدمند و بهار روزهایی ست که کسی را دوست تر می داری ... #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

غم #تو به من آموخت شعرها شکوفه های آدمند و بهار روزهایی ست که کسی را دوست تر می داری ... #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ روز پیش
4K
ای تو از گل برده میراثِ شکفتن را دوست دارم لحظه‌های از #تو گفتن را از تو خواهم گفت با خشکی از تو خواهم گفت با دریا از تو با دیروز می‌گفتم از تو خواهم ...

ای تو از گل برده میراثِ شکفتن را دوست دارم لحظه‌های از #تو گفتن را از تو خواهم گفت با خشکی از تو خواهم گفت با دریا از تو با دیروز می‌گفتم از تو خواهم گفت با فردا... #شنبه_۲۹_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ روز پیش
4K
آغوش #تو همچون موسیقی بی کلام است روی هر نت آن می‌توان تا قیامت شعرهای #عاشقانه سرود! #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

آغوش #تو همچون موسیقی بی کلام است روی هر نت آن می‌توان تا قیامت شعرهای #عاشقانه سرود! #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۳ روز پیش
9K
تو را باید یواشکی خواست یواشکی بغل گرفت یواشکی برایت شعر خواند و یواشکی به دیدارت آمد تو را نباید به جمع آدم‌ها برد دوست داشتن‌های یواشکی دوام‌شان بیش‌تر است! همین که می‌گویم #تو را ...

تو را باید یواشکی خواست یواشکی بغل گرفت یواشکی برایت شعر خواند و یواشکی به دیدارت آمد تو را نباید به جمع آدم‌ها برد دوست داشتن‌های یواشکی دوام‌شان بیش‌تر است! همین که می‌گویم #تو را باید یواشکی خواست.. #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۳ روز پیش
8K
دوست داشتن فقط گفتن

دوست داشتن فقط گفتن "دوستت دارم" نیست بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه ای باشد که نه از کوچه اش معلوم است نه از رنگ درش و نه از پلاکش و فقط آن را از عطر گل های باغچه اش میشناسی #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۴ روز پیش
8K
چه می‌شد اگر خدا، کسی که خورشید را مثل سیب درخشانی در میانه‌ی آسمان جا داد و رودخانه‌ها را به رقص درآورد و کوه‌ها را برافراشت چه می‌شد اگر او حتی به شوخی من و ...

چه می‌شد اگر خدا، کسی که خورشید را مثل سیب درخشانی در میانه‌ی آسمان جا داد و رودخانه‌ها را به رقص درآورد و کوه‌ها را برافراشت چه می‌شد اگر او حتی به شوخی من و تو را عوض می‌کرد مرا کمتر شیفته و تو را کمتر زیبا! #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۴ روز پیش
7K
#دوستت_می‌دارم‌ تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌.. به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا! به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی نامه پیش‌ از گشودنش‌! به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

#دوستت_می‌دارم‌ تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌.. به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا! به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی نامه پیش‌ از گشودنش‌! به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۴ روز پیش
7K
#تو زیباترین اتفاق شب‌های منی اتفاقی شبیه ماه در تاریک‌ترین شب جهان #چهارشنبه_۲۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

#تو زیباترین اتفاق شب‌های منی اتفاقی شبیه ماه در تاریک‌ترین شب جهان #چهارشنبه_۲۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

۴ روز پیش
29K
خیلی که دوستت داشته باشم باور را به خانه‌ات می‌آورم تا باقی عمر را بی عشق به سر نرسانی رج به رج دوست داشتن را در بند بند وجودت فتح می‌کنم تا صدای پای رفتنی‌ها ...

خیلی که دوستت داشته باشم باور را به خانه‌ات می‌آورم تا باقی عمر را بی عشق به سر نرسانی رج به رج دوست داشتن را در بند بند وجودت فتح می‌کنم تا صدای پای رفتنی‌ها از دل پرآشوبت خالی شود! خیلی که دوستت داشته باشم غزل زندگی را برایت می‌خوانم ...

۴ روز پیش
4K
بگذار دست‌هایت صورتم را ببوسند و روی چشم‌هایم خوابشان ببرد! بگذار صدایت بزنم عزیزم عمرم جانم.. و به #عشقم که رسیدم لبخند بزنی و با شیطنت بروی توی لباسم قایم شوی! بگذار از ترس پیدا ...

بگذار دست‌هایت صورتم را ببوسند و روی چشم‌هایم خوابشان ببرد! بگذار صدایت بزنم عزیزم عمرم جانم.. و به #عشقم که رسیدم لبخند بزنی و با شیطنت بروی توی لباسم قایم شوی! بگذار از ترس پیدا نکردنت بغض کنم و ببارم! تا خدایی که بلد نیست بازی‌مان را به خاطر من ...

۴ روز پیش
4K
وقتی #تو را دارم همه‌ی ماه‌ها مثل اردیبهشت عاشقانه‌اند پر از شعر و غزل پر از حس دوست داشتن... #چهارشنبه_۲۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

وقتی #تو را دارم همه‌ی ماه‌ها مثل اردیبهشت عاشقانه‌اند پر از شعر و غزل پر از حس دوست داشتن... #چهارشنبه_۲۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

۴ روز پیش
8K
صبح است! زنگ صدایت مُدام قلب گوشی را می لرزاند چه هشدار عاشقانه‌ای! #عشق تو بلند بلند در تمام خانه به صدا در آمده است باید دل از جا بکَنم؛ نباید دیر کنم نباید امروز ...

صبح است! زنگ صدایت مُدام قلب گوشی را می لرزاند چه هشدار عاشقانه‌ای! #عشق تو بلند بلند در تمام خانه به صدا در آمده است باید دل از جا بکَنم؛ نباید دیر کنم نباید امروز از دوست داشتنت جا بمانم باید بیایم به پای چشم‌هایت بیفتم قلبت را ببوسم؛ تا ...

۵ روز پیش
11K
ما دو تا از این زندگی می خواهیم ؟ گوشه ی اتاقی سفره ی عقدمان را پهن می کنیم، دختران فامیل تور سفید را به دست می گیرند و یکی از همین آخوندها خطبه ی ...

ما دو تا از این زندگی می خواهیم ؟ گوشه ی اتاقی سفره ی عقدمان را پهن می کنیم، دختران فامیل تور سفید را به دست می گیرند و یکی از همین آخوندها خطبه ی عقد را می خواند بی آنکه بدانیم برای خودش چه می گوید ! آیا وکیلی ...

۵ روز پیش
20K
هر جا ‌گُلی چیدم در آغوشش عطرِ تو را‌ جُستم هر قطره‌ی باران که غرقم ‌کرد، آبیِ چشم‌های تو نجاتم داد سرخیِ هر آتش که سوزاند مرا لب‌های تو رهایی بخشم بود و هر آسمان ...

هر جا ‌گُلی چیدم در آغوشش عطرِ تو را‌ جُستم هر قطره‌ی باران که غرقم ‌کرد، آبیِ چشم‌های تو نجاتم داد سرخیِ هر آتش که سوزاند مرا لب‌های تو رهایی بخشم بود و هر آسمان که فرش شد زیرِ قدم‌هایم دست‌های تو بالِ پروازم بود آفرین‌ به آفتاب که ‌تو ...

۵ روز پیش
5K