خدایا کاش میدانستی برای این همه دردی که میکشم هنوز سنی ندارم میشه منو ببری پیش خودت بخدا خسته ام خسته تر از همیشه کاش منو ببری پیش خودت که اینقدر باعث ناراحتی مادرم نباشم ...

خدایا کاش میدانستی برای این همه دردی که میکشم هنوز سنی ندارم میشه منو ببری پیش خودت بخدا خسته ام خسته تر از همیشه کاش منو ببری پیش خودت که اینقدر باعث ناراحتی مادرم نباشم تو رو به جان زهرا منو ببر پیش خودت

۱۶ مرداد 1397
7K
خودم بافتم

خودم بافتم

۱ تیر 1397
2K
😌

😌

۲۸ فروردین 1397
3K
😌

😌

۲۷ فروردین 1397
3K
😊

😊

۱۳ فروردین 1397
4K
درخت گیلاسمون

درخت گیلاسمون

۱۱ فروردین 1397
10K
دلتنگ پدرم

دلتنگ پدرم

۱۱ فروردین 1397
12K
😞

😞

۱۱ فروردین 1397
10K
سفره هفت سینمون😀😍

سفره هفت سینمون😀😍

۱ فروردین 1397
7K
.

.

۲۴ اسفند 1396
1K
کیف خودم بافتم

کیف خودم بافتم

۲۴ اسفند 1396
1K
تابلو فرش خودم بافتم

تابلو فرش خودم بافتم

۲۴ اسفند 1396
1K
۱۸ شهریور 1396
3K
۲۹ مرداد 1396
4K
😞😞😞

😞😞😞

۲۹ مرداد 1396
4K
۲۴ مرداد 1396
3K
۲۴ مرداد 1396
3K
۱۴ مرداد 1396
4K
۱۴ مرداد 1396
4K
۱۴ مرداد 1396
4K