😭😭😭😭😭

😭😭😭😭😭

۴ هفته پیش
5K
#سلامتی_سرباز😍😍😍

#سلامتی_سرباز😍😍😍

۴ هفته پیش
5K
سلامتی روزی که موهای عشقمو میزنم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

سلامتی روزی که موهای عشقمو میزنم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

۴ هفته پیش
5K
😍💗😍💗😍💗😍💗😍💗 #عشقم_سرباز_داره_میشه

😍💗😍💗😍💗😍💗😍💗 #عشقم_سرباز_داره_میشه

۴ هفته پیش
5K
😍 به سلامتی عشقم که سرباز 😍 😋میدونم بخاطر من رفته سربازی😋

😍 به سلامتی عشقم که سرباز 😍 😋میدونم بخاطر من رفته سربازی😋

۴ هفته پیش
5K
کسی حق نداره به اقامون بی احترامی کنه😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒 بکنید من زدمتون

کسی حق نداره به اقامون بی احترامی کنه😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒 بکنید من زدمتون

۴ هفته پیش
5K
منو سربازم عشقم همه کسم

منو سربازم عشقم همه کسم

۴ هفته پیش
5K
خیلی خیلی سخته عشقت برسربازی تنهاشی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 لعنت بع این سربازی نمیخوام عشقم بره خدمت 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

خیلی خیلی سخته عشقت برسربازی تنهاشی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 لعنت بع این سربازی نمیخوام عشقم بره خدمت 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

۴ هفته پیش
5K
منو عشقم همین الان یهوییییی #ati_zi #emad_jojo21

منو عشقم همین الان یهوییییی #ati_zi #emad_jojo21

۴ هفته پیش
5K
منو اقاییمون تولد اقامو و دوستاش😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

منو اقاییمون تولد اقامو و دوستاش😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

۴ هفته پیش
5K
منو اقاییییییییییییییی جووووووووووووونم

منو اقاییییییییییییییی جووووووووووووونم

۴ هفته پیش
5K
😍😍💗💗

😍😍💗💗

۴ هفته پیش
2K
😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂

۲۷ شهریور 1396
6K
آرزوی جوانی رفت بگا 😔💔 دنیام خراب شد😭

آرزوی جوانی رفت بگا 😔💔 دنیام خراب شد😭

۲۷ شهریور 1396
6K
عشق من فقط طُ😍 بی تو میمیرم عشقم😍 دنیامی اقایییییی😍

عشق من فقط طُ😍 بی تو میمیرم عشقم😍 دنیامی اقایییییی😍

۲۶ شهریور 1396
6K
۲۶ شهریور 1396
6K
#ME عشقم واسم گل خریده

#ME عشقم واسم گل خریده

۲۶ شهریور 1396
7K
😭💔

😭💔

۲۵ شهریور 1396
7K
دختر: عشقممم عشقممم من اومدم🙋 پسر:کجا بودی؟؟😐 دختر: دوستم با عشقش قرار داشت رفته بودم پیشش تا تنها نباشه👧 پسر:مگ من بهت نگفته بودم با دوستات نری قرار؟؟؟🗣 دختر: اره ولی اون ول نمیکرد میگف ...

دختر: عشقممم عشقممم من اومدم🙋 پسر:کجا بودی؟؟😐 دختر: دوستم با عشقش قرار داشت رفته بودم پیشش تا تنها نباشه👧 پسر:مگ من بهت نگفته بودم با دوستات نری قرار؟؟؟🗣 دختر: اره ولی اون ول نمیکرد میگف باید بیای🙍 پسر:مگ نمی دونستی من ناراحت میشم اگ بری؟؟😡 دختر :خب چیکار کنم توام ...

۲۲ شهریور 1396
5K
❤❤😍😍❤❤

❤❤😍😍❤❤

۲۲ شهریور 1396
8K