دخترکورد

atosa18

کدام قحطی به آسمانت زد که یک ستاره
هم نداری دلِ من ... !

چرادوسش دارم لعنت بهم خدایاازش متنفرم

چرادوسش دارم لعنت بهم خدایاازش متنفرم

۷ ساعت پیش
2K
#جذاب

#جذاب

۱ روز پیش
2K
😂😂😂

😂😂😂

۱ روز پیش
2K
لعنتی آخه هنوزم میخوامت مگه جزدوست داشتن چیکارت کردم که اینقدسردشدی بامن

لعنتی آخه هنوزم میخوامت مگه جزدوست داشتن چیکارت کردم که اینقدسردشدی بامن

۴ روز پیش
17K
۴ روز پیش
3K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
8K
#جذاب

#جذاب

۴ روز پیش
23K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
#wallpaper

#wallpaper

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد از اینهمه چشم انتظاریم ❅•| عَڪسِ پٌروفٰایل |•❅ 🌸͜͡❥••[ @profilecity ]•♥️⃟🌙

تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد از اینهمه چشم انتظاریم ❅•| عَڪسِ پٌروفٰایل |•❅ 🌸͜͡❥••[ @profilecity ]•♥️⃟🌙

۴ روز پیش
3K
#ایده

#ایده

۴ روز پیش
3K
#wallpaper

#wallpaper

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
استایل شیک

استایل شیک

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K