شخصی از خدا پرسید: اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای، دعا کردن چه سود دارد؟ خدا گفت: شاید در سرنوشتت نوشته باشم

شخصی از خدا پرسید: اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای، دعا کردن چه سود دارد؟ خدا گفت: شاید در سرنوشتت نوشته باشم "هرچه دردعا خواست" پس دعا کن...

۱۷ ساعت پیش
3K
۱۷ ساعت پیش
4K
۶ روز پیش
20K
۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
6K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
219
۱ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
3K