truth.think

atus1234

دنیای ما نیازمند ``حقیقت نیکخواهی بردباری`` می باشد

مدیتیشن

مدیتیشن "فالون دافا" راستی مهربانی بردباری این تمرین٬ انرژی تمرین کننده را تقویت می کند. سلامتی و آرامش را برای او به ارمغان می آورد. هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در بیش از ۱۱۴ کشور جهان فالون دافا را تمرین می کنند فالون دافا روشی برای ``بازگشت به ...

۱۵ خرداد 1398
55K
مدیتیشن

مدیتیشن "فالون دافا" راستی مهربانی بردباری این تمرین٬ انرژی تمرین کننده را تقویت می کند. سلامتی و آرامش را برای او به ارمغان می آورد. هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در بیش از ۱۱۴ کشور جهان فالون دافا را تمرین می کنند فالون دافا روشی برای ``بازگشت به ...

۱۷ تیر 1397
115K
💥 مدیتیشن ``فالون دافا`` یکی شدن ذهن و قلب٬ آرامش درون ⚡ رها از وابستگی ⚡ آزاد از افکار ⚡ صعود به بی کران ها ⚡ یافتن خود حقیقی ⚡ در صلح و دوستی . ...

💥 مدیتیشن ``فالون دافا`` یکی شدن ذهن و قلب٬ آرامش درون ⚡ رها از وابستگی ⚡ آزاد از افکار ⚡ صعود به بی کران ها ⚡ یافتن خود حقیقی ⚡ در صلح و دوستی . Falun dafa is great... ❤ . . #صلح #تمرکز #راستی #مهربانی #بردباری #مراقبه #معنوی #سلامت ...

۱۵ اردیبهشت 1397
46K
مدیتیشن فالون دافا ``راستی مهربانی بردباری``

مدیتیشن فالون دافا ``راستی مهربانی بردباری`` "آرامش بیرونی" بدون "آرامش درونی" میسر نیست. یکی از روش های آرام کردن ذهن و قرارگرفتن در سکون، مدیتیشن "فالون دافا" می باشد. . . . . . . . . . . . . . #صلح #تمرکز #راستی #مهربانی #بردباری #مراقبه #معنوی #سلامت ...

۲۵ اسفند 1396
2K
فالون دافا راه بازگشت به اصل خویش❤ . پ.ن : به سوی خانه حقیقی ات برگرد، قبل از آنکه راه بازگشت را گم کنی !! ``راستی مهربانی بردباری`` . . . . . . . ...

فالون دافا راه بازگشت به اصل خویش❤ . پ.ن : به سوی خانه حقیقی ات برگرد، قبل از آنکه راه بازگشت را گم کنی !! ``راستی مهربانی بردباری`` . . . . . . . . . . . . . #صلح #تمرکز #راستی #مهربانی #بردباری #مراقبه #معنوی #سلامت #عشق ...

۲۳ اسفند 1396
2K
مدیتیشن

مدیتیشن "فالون دافا" رهایی٬ آرامش٬ سلامتی٬ انرژی٬ روحیه ٬ پاکی.. ``راستی مهربانی بردباری`` فالون دافا روش برای پاک کردن بدن و ذهن است که برای فرد تمرین کننده آرامش ذهن و سلامتی جسم را به ارمغان می آورد امروز این تمرین در بیش از صد کشور جهان از جمله ایران ...

۲۱ اسفند 1396
19K
مدیتیشن

مدیتیشن "فالون دافا" ``راستی مهربانی بردباری`` این تمرین٬ انرژی تمرین کننده را تقویت می کند. سلامتی و آرامش را برای او به ارمغان می آورد. هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در بیش از ۱۱۴ کشور جهان فالون دافا را تمرین می کنند فالون دافا روشی برای ``بازگشت به ...

۱۹ اسفند 1396
24K
مدیتیشن

مدیتیشن "فالون دافا" موجب آرامش درونی در فرد گشته، ذهن را گسترش داده و سلامتی جسمی را برای او به ارمغان می آورد.🌹 . . . . . . . . . . . . . #صلح #تمرکز #راستی #مهربانی #بردباری #مراقبه #معنوی #سلامت #عشق #تزکیه #انسانیت #عاشق #دوستی #مدیتیشن ...

۱۷ اسفند 1396
2K
فالون گونگ روشی برای سلامتی جسم و آرامش ذهن است بر اساس سه اصل بنیادین کیهان ``حقیقت نیکخواهی بردباری`` . . . . . . . . . . . . . . #صلح #تمرکز ...

فالون گونگ روشی برای سلامتی جسم و آرامش ذهن است بر اساس سه اصل بنیادین کیهان ``حقیقت نیکخواهی بردباری`` . . . . . . . . . . . . . . #صلح #تمرکز #راستی #مهربانی #بردباری #مراقبه #معنوی #سلامت #عشق #تزکیه #انسانیت #عاشق #دوستی #مدیتیشن #عاشق #آرام #حقیقت ...

۱۵ اسفند 1396
2K
مدیتیشن

مدیتیشن "فالون دافا" راستی مهربانی صبر فالون دافا آرامش ذهن و سلامتی جسم را برای فرد تمرین کننده به ارمغان می آورد. این روش دارای ۵ تمرین آرام مدیتیشن و یک کتاب به نام جوآن فالون که به بیش از ۳۸ زبان دنیا ترجمه شده است هم اکنون بیش از ...

۱۳ اسفند 1396
19K