واس بیستو ششمین بار دربیو واس خودمون کردیم💙خسته نباشین قهرمانا💙😍😘

واس بیستو ششمین بار دربیو واس خودمون کردیم💙خسته نباشین قهرمانا💙😍😘

۱۰ اسفند 1396
4K
😀

😀

۴ اسفند 1396
6K
im important for no body❤

im important for no body❤

۱۸ بهمن 1396
10K
ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ : ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم… به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی…. به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش ...

ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ : ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم… به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی…. به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره… به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم… به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی ...

۷ دی 1396
4K
عشق را فلسفه ای نیست به جز آغوشت...

عشق را فلسفه ای نیست به جز آغوشت...

۱۴ آذر 1396
4K
_For ever🎈❤

_For ever🎈❤

۱۴ آذر 1396
10K
😔😔

😔😔

۳ آذر 1396
8K
😍😍

😍😍

۲ آذر 1396
5K
می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد بوی تنت را بگیرد آغوشت را از من بگیرد چه احساس مبهمی است حسادت !

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد بوی تنت را بگیرد آغوشت را از من بگیرد چه احساس مبهمی است حسادت !

۲۵ آبان 1396
5K
😢😢😔

😢😢😔

۵ آبان 1396
4K
نمی دانم چه رابطه ایست ؟ بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که میشوم زندگی ام سیاه می شود !

نمی دانم چه رابطه ایست ؟ بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که میشوم زندگی ام سیاه می شود !

۴ آبان 1396
5K
💙💙💙

💙💙💙

۳ آبان 1396
5K
گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید ...

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟ ...

۲۱ مهر 1396
3K
😕👊

😕👊

۲۱ مهر 1396
4K
امشب دلم عجیب گرفت … حتی آسمان شب هم ماه و ستاره هایش را از این شب گرد تنها مخفی می کند! حتی ابرها هم به ماه اجازه نمی دهند لحظه ای همنشین شب های ...

امشب دلم عجیب گرفت … حتی آسمان شب هم ماه و ستاره هایش را از این شب گرد تنها مخفی می کند! حتی ابرها هم به ماه اجازه نمی دهند لحظه ای همنشین شب های سرد این دیو صورتی شود!! مگر من خواستم و این شد؟! به من خرده مگیر ...

۲۰ مهر 1396
5K
😔😔😔

😔😔😔

۱۸ مهر 1396
8K
۱۷ مهر 1396
3K
۱۷ مهر 1396
2K
یا حسین،صدای سینه زنی تو را که می شنوم دلم هوری میزید به همین لحظات عزیزت قسمت میدهم که دستم را بگیر و هیچ وقت رها نکن

یا حسین،صدای سینه زنی تو را که می شنوم دلم هوری میزید به همین لحظات عزیزت قسمت میدهم که دستم را بگیر و هیچ وقت رها نکن

۷ مهر 1396
4K
.

.

۲۱ شهریور 1396
5K