ایسان

avesnat

کلیک کن روش


#مهم#اینه که کودک درونموزنده نگهدمیدارم تا بع خاطر صاحبش نمیره
ببین اول ازهمه داشتن فرهنگه اگه نداشته باشی بلاکی
اسمم آیسانه 16سال هستم یه اذرماهیم
#1جنبه دارم ولی هرچیزی روپایه جنبه نمیذارم
#2فقط خدا میتونه راجبم قضاوت کنه پس لطفا بعضی هاکه زود قضاوت میکنن خفه
@kageyama
@loshia
@stayshnmty

بپرسینننن

بپرسینننن

۲ ساعت پیش
2K
میگیرم دیر یازود میگیرم

میگیرم دیر یازود میگیرم

۳ ساعت پیش
4K
میکنین خواهش میشه

میکنین خواهش میشه

۴ ساعت پیش
5K
خوب شروع کنید

خوب شروع کنید

۲۱ ساعت پیش
4K
وقتی درست اینم داره چه میکنید

وقتی درست اینم داره چه میکنید

۲۳ ساعت پیش
6K
طرفداراش کامنت عاشقتم عشق جانمممممممم

طرفداراش کامنت عاشقتم عشق جانمممممممم

۱ روز پیش
6K
اینم کراششششش اصلیم

اینم کراششششش اصلیم

۲ روز پیش
7K
کراش دیگم

کراش دیگم

۲ روز پیش
7K
کراشم

کراشم

۲ روز پیش
7K
مبارکهههههه

مبارکهههههه

۲ روز پیش
7K
خواهشا لایک نه نظر هااااا

خواهشا لایک نه نظر هااااا

۲ روز پیش
8K
حتی اگه تنها باشم تنها نمیزارنم دوست یعنی همین

حتی اگه تنها باشم تنها نمیزارنم دوست یعنی همین

۲ روز پیش
5K
منو دوستم ستایش جونم عاشقتم دوستیم 😘😘😘

منو دوستم ستایش جونم عاشقتم دوستیم 😘😘😘

۲ روز پیش
4K
دهنمممم سروییییس شد دوتا امتحان دادم توی سه تازنگگگگ

دهنمممم سروییییس شد دوتا امتحان دادم توی سه تازنگگگگ

۴ روز پیش
6K
لایتوووووو جووووونممممم

لایتوووووو جووووونممممم

۴ روز پیش
4K
بابا به قران لایک نمیخوام میخوام صحبت کنم.

بابا به قران لایک نمیخوام میخوام صحبت کنم.

۵ روز پیش
6K
حوصلم پوکیده بیاین بحرفیم

حوصلم پوکیده بیاین بحرفیم

۵ روز پیش
9K
کفتری داریم به کنج خونه اخه بالش شکسته

کفتری داریم به کنج خونه اخه بالش شکسته

۵ روز پیش
5K
خودکارام خوشگله ؟؟؟

خودکارام خوشگله ؟؟؟

۵ روز پیش
6K
باافتخار انسانی میخونم

باافتخار انسانی میخونم

۱ هفته پیش
8K