گفت: راستی جبهه چطور بود؟؟ گفتم : تا منظورت چه باشد ...🌷 گفت: مثل حالا رقابت بود؟؟ گفتم : آری... گفت : در چی؟؟ گفتم :در خواندن نماز_شب... گفت: حسادت بود؟؟ گفتم: آری... گفت: در ...

گفت: راستی جبهه چطور بود؟؟ گفتم : تا منظورت چه باشد ...🌷 گفت: مثل حالا رقابت بود؟؟ گفتم : آری... گفت : در چی؟؟ گفتم :در خواندن نماز_شب... گفت: حسادت بود؟؟ گفتم: آری... گفت: در چی؟؟ گفتم: در توفیق_شهادت... گفت: جرزنی بود؟؟ گفتم: آری... گفت: برا چی؟؟ گفتم: برای شرکت_در_عملیات ...

۱ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
←محـرمــه→ آقا پسرا موتوراتونو آماده کردید؟؟ شماره هاتونو نوشتین؟؟ موها فشن هستن؟؟ راستی امسال علامت چند تیغه بلند میکنی؟؟ مثل این که دوس دخترت رفیقاشم میاره تو دسته هیئتتون نباید جلوشون کم بیاری! ایناهمش سبکه... ...

←محـرمــه→ آقا پسرا موتوراتونو آماده کردید؟؟ شماره هاتونو نوشتین؟؟ موها فشن هستن؟؟ راستی امسال علامت چند تیغه بلند میکنی؟؟ مثل این که دوس دخترت رفیقاشم میاره تو دسته هیئتتون نباید جلوشون کم بیاری! ایناهمش سبکه... با این کارا شاخ میشی... ✘هــــــــــــــــــــــــــه✘ دخترخانوما لوازم آرایشتونو خریدین؟؟ پاشنه بلنداتون پاتونو نمیزنه؟؟ موهارو ...

۲ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
3K
- ببین اسکول . . . 😬😬 اونی که تو واسش بال بال میزنی. من عموم موزاییک سازی داره . . . چه ربطی داشت --- نمیدونم در کل خواستم بگم--- به ارواح حدم نیستی ...

- ببین اسکول . . . 😬😬 اونی که تو واسش بال بال میزنی. من عموم موزاییک سازی داره . . . چه ربطی داشت --- نمیدونم در کل خواستم بگم--- به ارواح حدم نیستی در جدم😕••• نه واسا واساااا گرگ باش😏 مث خر😑 دیگه نمیتونم بزنم چیزه دیگه حرف ...

۳ هفته پیش
18K
به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه قبول کردن بعضی پیشنهادها فقط از #اعتبار آدم کم میکنه

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه قبول کردن بعضی پیشنهادها فقط از #اعتبار آدم کم میکنه

۱۵ مرداد 1398
4K
بنظرتون من امسال روزه بگیرم؟ الف)نه ب)الف ج)ب د) ج نظرتون خیییلی خیییلیییی برام مهمه 😁😁 اصن هرچی شما بگین 😝😂😂

بنظرتون من امسال روزه بگیرم؟ الف)نه ب)الف ج)ب د) ج نظرتون خیییلی خیییلیییی برام مهمه 😁😁 اصن هرچی شما بگین 😝😂😂

۱۵ مرداد 1398
5K
۱۴ مرداد 1398
4K
۱۴ مرداد 1398
8K
از کوروش پرسیدند: قصر شما دو راه پله دارد ، یکی از آنها بیست پله دارد و دیگرے نوزده پله دلیل این امر چیست؟ کوروش پاسخ داد: آن راه پله که نوزده پله دارد برای ...

از کوروش پرسیدند: قصر شما دو راه پله دارد ، یکی از آنها بیست پله دارد و دیگرے نوزده پله دلیل این امر چیست؟ کوروش پاسخ داد: آن راه پله که نوزده پله دارد برای ورود و خروج کسانیست که از خارج ایران به دیدارمان آمده اند. و آن راه ...

۱۳ مرداد 1398
7K
۱۳ مرداد 1398
5K
۱۳ مرداد 1398
7K