۱۰ ساعت پیش
2K
۱۰ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
طبیعت بکر

طبیعت بکر

۱۱ ساعت پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
7K
😁😁😁

😁😁😁

۶ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
‏جلال آل‌احمد در سال‌های دور از سیمین دانشور برایش نوشت : با هرکس حرف می‌زنم اولین کاری که می‌کنم این است که حلقه‌ام را طوری به رخش بکشم که او از من بپرسد که ازدواج ...

‏جلال آل‌احمد در سال‌های دور از سیمین دانشور برایش نوشت : با هرکس حرف می‌زنم اولین کاری که می‌کنم این است که حلقه‌ام را طوری به رخش بکشم که او از من بپرسد که ازدواج کرده‌ای و من حرفم را به تو بکشانم و بعد عکس تو را نشان بدهم ...

۲ هفته پیش
8K
جمعه ها ؛ باید که فارغ شد از این شهرِ شلوغ دور شد از قیل و قال ... جمعه یعنی حالِ خوش ؛ جمعه یعنی ؛ بیخیال ... !

جمعه ها ؛ باید که فارغ شد از این شهرِ شلوغ دور شد از قیل و قال ... جمعه یعنی حالِ خوش ؛ جمعه یعنی ؛ بیخیال ... !

۲ هفته پیش
4K
هنگامی که ناخن ها بلند می شوند، ناخنها را کوتاه میکنیم نه انگشتان را پس وقتی سوء تفاهمی پیش می آید غرورمان را زیر پا بگذاریم نه رابطه مان را

هنگامی که ناخن ها بلند می شوند، ناخنها را کوتاه میکنیم نه انگشتان را پس وقتی سوء تفاهمی پیش می آید غرورمان را زیر پا بگذاریم نه رابطه مان را

۲ هفته پیش
5K
زندگیتان را خالی از ، آدم‌های نصفه و نیمه کنید ! یک نفر باید باشد ؛ کامل ... ناب ... همیشه ... !

زندگیتان را خالی از ، آدم‌های نصفه و نیمه کنید ! یک نفر باید باشد ؛ کامل ... ناب ... همیشه ... !

۲ هفته پیش
5K
سگی که آنگوشه راحت نفس میکشد پیرمردی که بدون فشارجمعیت وارد اتوبوس شود و زنانی که میتوانند در اتوبوس مختلط به مردان اعتماد کنند همه مدیون کتابیست که در دست آن جوان است!

سگی که آنگوشه راحت نفس میکشد پیرمردی که بدون فشارجمعیت وارد اتوبوس شود و زنانی که میتوانند در اتوبوس مختلط به مردان اعتماد کنند همه مدیون کتابیست که در دست آن جوان است!

۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
6K
۲۰ فروردین 1397
6K