۱۳ ساعت پیش
6K
برخی آدم ها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می‌گذرند تا به ما درس هایی بیاموزند ؛ که اگر می‌ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم...

برخی آدم ها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می‌گذرند تا به ما درس هایی بیاموزند ؛ که اگر می‌ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم...

۲ هفته پیش
8K
گر بدانی حال من ، گریان شوی بی اختیار ! ای که منعِ گریه‌ی بی اختیارم می‌کنی ...

گر بدانی حال من ، گریان شوی بی اختیار ! ای که منعِ گریه‌ی بی اختیارم می‌کنی ...

۲ هفته پیش
8K
از شکست نترسید؛ از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید که امروز هستید...

از شکست نترسید؛ از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید که امروز هستید...

۲ هفته پیش
8K
من روبرویِ تو ایستاده ام تا تمام ستاره هایِ آسمان را با بوسه ای بر چشمانت بنشانم.

من روبرویِ تو ایستاده ام تا تمام ستاره هایِ آسمان را با بوسه ای بر چشمانت بنشانم.

۲ هفته پیش
13K
۲ هفته پیش
10K
جاتون خییییلی خالی 😄😋

جاتون خییییلی خالی 😄😋

۲۹ دی 1397
5K
۲۹ دی 1397
5K
۲۹ دی 1397
4K
اینجا هوا عالیــــــــــه اونجا چطور?

اینجا هوا عالیــــــــــه اونجا چطور?

۲۹ دی 1397
4K
برف 😄

برف 😄

۲۹ دی 1397
10K
کرمانشـــــــــــــــاه 💪✌❤

کرمانشـــــــــــــــاه 💪✌❤

۲۶ دی 1397
9K
۲۳ دی 1397
7K
۲۰ دی 1397
6K
۱۵ دی 1397
18K
کچه کورد 😘

کچه کورد 😘

۱۴ دی 1397
5K
تصمیم‌های غلط هم به اندازه‌ی تصمیم‌های درست مهم هستن. گاهی حتی مهمتر.

تصمیم‌های غلط هم به اندازه‌ی تصمیم‌های درست مهم هستن. گاهی حتی مهمتر.

۲۸ آذر 1397
12K
وقتی میمانی و میبخشی، فکر می کنند رفتن را بلد نیستی. باید به آدم ها، از دست دادن را متذکر شد. آدم ها همیشه نمی مانند. یک جا در را باز می کنند و برای ...

وقتی میمانی و میبخشی، فکر می کنند رفتن را بلد نیستی. باید به آدم ها، از دست دادن را متذکر شد. آدم ها همیشه نمی مانند. یک جا در را باز می کنند و برای همیشه می روند...

۲۸ آذر 1397
12K
اگر آدم‌ها، غم را با هم تقسیم نکنند غم، آدم‌ها را تقسیم می‌کند.

اگر آدم‌ها، غم را با هم تقسیم نکنند غم، آدم‌ها را تقسیم می‌کند.

۲۸ آذر 1397
12K
۱۹ آذر 1397
5K