«من با تو باشم کاش» تصویرش قشنگ است ایــن فکرهـای خـــام ! تاثیـرش قشنگ است ای کاش! من خــواب خودم می دیدم امــــا با چشم های تو! که تعبیرش قشنگ است

«من با تو باشم کاش» تصویرش قشنگ است ایــن فکرهـای خـــام ! تاثیـرش قشنگ است ای کاش! من خــواب خودم می دیدم امــــا با چشم های تو! که تعبیرش قشنگ است

۱ روز پیش
5K
کاش بفهمید وقتی یکی دوستون داره نرید ... وقتی با نبودنتون کنار اومد برنگردید

کاش بفهمید وقتی یکی دوستون داره نرید ... وقتی با نبودنتون کنار اومد برنگردید

۱ روز پیش
2K
دلم قطار می خواهد سوت بکشد راه بیفتد ما را بردارد از اینجا جای بهتری بگذارد . . .

دلم قطار می خواهد سوت بکشد راه بیفتد ما را بردارد از اینجا جای بهتری بگذارد . . .

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
دوای درد مرا هیـــچکس نمی داند فقط بگو به طبیــبان؛ دعــا کنند مــرا...

دوای درد مرا هیـــچکس نمی داند فقط بگو به طبیــبان؛ دعــا کنند مــرا...

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
لطفا بفرستین تا فرهنگسازی بشه ...

لطفا بفرستین تا فرهنگسازی بشه ...

۱ روز پیش
5K
تُ بیایی ، همه ثانیه ها ، ساعتها از همین روز ، همین لحظه ، همین دم عیدند ...

تُ بیایی ، همه ثانیه ها ، ساعتها از همین روز ، همین لحظه ، همین دم عیدند ...

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
314
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
7K
۲ روز پیش
4K