چنان دل کندم از دنیا, که شکلم شکل تنهایی ست ببین مرگ من را در خویش, که مرگ من تماشایی ست مرا در اوج می خواهی, تماشا کن تماشا کن دروغین بودم از دیروز, مرا ...

چنان دل کندم از دنیا, که شکلم شکل تنهایی ست ببین مرگ من را در خویش, که مرگ من تماشایی ست مرا در اوج می خواهی, تماشا کن تماشا کن دروغین بودم از دیروز, مرا امروز تماشا کن.

۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
8K
‏سخنان محمدعلی شاه ⁩قاجار چقد آشناست: ‏رعیت را چه به آزادی! ‏به جهنم که نان ندارید، کارندارید، سرپناه ندارید، آب ندارید، به جهنم که جوانانمان درگیر افیویند، ‏به جهنم که زنان تن فروشی میکنند، ‏همینکه ...

‏سخنان محمدعلی شاه ⁩قاجار چقد آشناست: ‏رعیت را چه به آزادی! ‏به جهنم که نان ندارید، کارندارید، سرپناه ندارید، آب ندارید، به جهنم که جوانانمان درگیر افیویند، ‏به جهنم که زنان تن فروشی میکنند، ‏همینکه سایه مان بر سر شما رعیت است کافیست. ‏رعیت گوسفند و ماشبانیم... به دوران قاجار ...

۳ روز پیش
444
‏سخنان محمدعلی شاه ⁩قاجار چقد آشناست: ‏رعیت را چه به آزادی! ‏به جهنم که نان ندارید، کارندارید، سرپناه ندارید، آب ندارید، به جهنم که جوانانمان درگیر افیویند، ‏به جهنم که زنان تن فروشی میکنند، ‏همینکه ...

‏سخنان محمدعلی شاه ⁩قاجار چقد آشناست: ‏رعیت را چه به آزادی! ‏به جهنم که نان ندارید، کارندارید، سرپناه ندارید، آب ندارید، به جهنم که جوانانمان درگیر افیویند، ‏به جهنم که زنان تن فروشی میکنند، ‏همینکه سایه مان بر سر شما رعیت است کافیست. ‏رعیت گوسفند و ماشبانیم... به دوران قاجار ...

۳ روز پیش
8K
قسم به پاییزی که در راه است و به پچ پچ های عاشقانه ی برگ ها.. در حال افتادن!! قسم به بوسه های آخر و به باران های گاه و بی گاه و به آغوش ...

قسم به پاییزی که در راه است و به پچ پچ های عاشقانه ی برگ ها.. در حال افتادن!! قسم به بوسه های آخر و به باران های گاه و بی گاه و به آغوش های خالی.. قسم به عشق که من پاییز به پاییز باران به باران آغوش به ...

۳ روز پیش
9K
او صبر خواهد از من بختی که من ندارم من وصل خواهم از او قصدی که او ندارد شهریار

او صبر خواهد از من بختی که من ندارم من وصل خواهم از او قصدی که او ندارد شهریار

۳ روز پیش
9K
۳ روز پیش
9K
۳ روز پیش
9K
و عشـــق ... اذان بهشـت اسـت زمینـی نمی شــود! عباس_جوخواست

و عشـــق ... اذان بهشـت اسـت زمینـی نمی شــود! عباس_جوخواست

۳ روز پیش
13K
شهریور هم بی تو گذشت کاش .. مهر نویدی باشد برای آمدنت ...

شهریور هم بی تو گذشت کاش .. مهر نویدی باشد برای آمدنت ...

۴ روز پیش
7K
عشـــــــــــــــــق از آن ڪســانے ســت ڪه یڪدیگر را بـا هـر فاصله اے دوسـت مے دارند…!

عشـــــــــــــــــق از آن ڪســانے ســت ڪه یڪدیگر را بـا هـر فاصله اے دوسـت مے دارند…!

۴ روز پیش
7K
ین که می بینید،پاییز است پشت پنجره باخودش،باران وعشق وبرگِ خشک آورده است باکدامین ذوق،روی برگها خش خش کنیم؟ ذوق مارا بادِتحریم وگرانی برده است !

ین که می بینید،پاییز است پشت پنجره باخودش،باران وعشق وبرگِ خشک آورده است باکدامین ذوق،روی برگها خش خش کنیم؟ ذوق مارا بادِتحریم وگرانی برده است !

۴ روز پیش
8K
دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه..... بلکه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه می میره

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه..... بلکه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه می میره

۴ روز پیش
7K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
7K
قدر چیز هایی که دارید رو بدونید، قبل از اینکه تبدیل بشن به چیز هایی که داشتید!

قدر چیز هایی که دارید رو بدونید، قبل از اینکه تبدیل بشن به چیز هایی که داشتید!

۶ روز پیش
20K
کدام یک از شما زنِ بی گناهِ بی سلاحی را در جنگ که جلوی پایتان زجه میزند تیر باران می کنید؟! رفتنش همانقدر بی رحمانه بود.! فرزانه_صدهزاری

کدام یک از شما زنِ بی گناهِ بی سلاحی را در جنگ که جلوی پایتان زجه میزند تیر باران می کنید؟! رفتنش همانقدر بی رحمانه بود.! فرزانه_صدهزاری

۶ روز پیش
7K
دلِ من کودَکی سَبکسر بود خود نَدانم چگونه رامش کرد او که میگفت دوستت دارم پس چِرا زَهرِ غَم به جامش کَرد! #فروغ_فرخزاد
عکس بلند

دلِ من کودَکی سَبکسر بود خود نَدانم چگونه رامش کرد او که میگفت دوستت دارم پس چِرا زَهرِ غَم به جامش کَرد! #فروغ_فرخزاد

۶ روز پیش
23K
عشق یعنی... در این شهر دودی در یک کوچه است فقط که نفست میگیرد
عکس بلند

عشق یعنی... در این شهر دودی در یک کوچه است فقط که نفست میگیرد

۶ روز پیش
11K
۶ روز پیش
7K