۲ روز پیش
2K
دل سختــی تـــو . . . حـریــف جــان سختــی مـاســت . . . اینجـاســت کــه سنــگ . . . سنــگ را مـی‌شکنـــد .
عکس بلند

دل سختــی تـــو . . . حـریــف جــان سختــی مـاســت . . . اینجـاســت کــه سنــگ . . . سنــگ را مـی‌شکنـــد .

۲ روز پیش
3K
و همچون نسیمِ صبح لرزان و بی قرار وزیدم به سوی تو! فروغ_فرخزاد

و همچون نسیمِ صبح لرزان و بی قرار وزیدم به سوی تو! فروغ_فرخزاد

۲ روز پیش
3K
صُبح شده موهایت انگور داده‌ اند .. خورشید ، از لای خوشه‌ها سَر می زند .. شکر خدا امروز هم زنده‌ ام که بگویم : دوستت دارم

صُبح شده موهایت انگور داده‌ اند .. خورشید ، از لای خوشه‌ها سَر می زند .. شکر خدا امروز هم زنده‌ ام که بگویم : دوستت دارم

۲ روز پیش
3K
مرا بنگر مرا بنگر... جهانی میان کلماتم پنهان کردم ... مرا بنگر یکی از بی نهایتم و بی نهایتی در دلم دارم ...........

مرا بنگر مرا بنگر... جهانی میان کلماتم پنهان کردم ... مرا بنگر یکی از بی نهایتم و بی نهایتی در دلم دارم ...........

۲ روز پیش
3K
اندیشـہ ے معشوق ، نگهبانِ خیال است عاشق نتواند بـہ خیالِ دگر اـ؋ـتد ....

اندیشـہ ے معشوق ، نگهبانِ خیال است عاشق نتواند بـہ خیالِ دگر اـ؋ـتد ....

۲ روز پیش
2K
شب های بی تو شعر می نوشم وُ مست می شوم به یاد چشمانت آسوده می خوابم و بامداد فردا باز هم خمار چشم تؤام ...

شب های بی تو شعر می نوشم وُ مست می شوم به یاد چشمانت آسوده می خوابم و بامداد فردا باز هم خمار چشم تؤام ...

۳ روز پیش
951
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
5K
اِدامــه ی چشـمهای تُــو .... می شــود دریــــا .... می شــود اقیانــوس .... و مَــن قایقِ بی پارویـی کـه .... مُـــوج بـه مُـــوج .... غَــــرقِ تُـــــوام .....!!!

اِدامــه ی چشـمهای تُــو .... می شــود دریــــا .... می شــود اقیانــوس .... و مَــن قایقِ بی پارویـی کـه .... مُـــوج بـه مُـــوج .... غَــــرقِ تُـــــوام .....!!!

۳ روز پیش
4K
ای دوست یادت نرود اینجا کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد ظهرتون بخیر

ای دوست یادت نرود اینجا کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد ظهرتون بخیر

۳ روز پیش
4K
ایمان مرآ عقل مرآ هوش مرآ برد چشمان «تو»..........!!

ایمان مرآ عقل مرآ هوش مرآ برد چشمان «تو»..........!!

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
چه ماهــــرانه صیــــد کردی دلی را که ســـد کرده بود؛ عبور هـــرنگاهی را.

چه ماهــــرانه صیــــد کردی دلی را که ســـد کرده بود؛ عبور هـــرنگاهی را.

۳ روز پیش
3K
حیا هم چیزِ خوبیست اما؛ چه کنم که چشمانت، باز می کنند... اشتهای نگاهم را

حیا هم چیزِ خوبیست اما؛ چه کنم که چشمانت، باز می کنند... اشتهای نگاهم را

۳ روز پیش
4K
تمام لحظه هایی که من منتظر آمدنت بودم تـو در حال رفتن بودی

تمام لحظه هایی که من منتظر آمدنت بودم تـو در حال رفتن بودی

۳ روز پیش
3K
گاهے یڪے میشہ ٺمام زندگیٺ ٺمام هسٺےٺ ٺمام جونٺ میدونےڪہ شاید هیچوقٺ بهش نرسے ولے همینڪہ فڪرٺ بهش آرومٺ میڪنہ بهتریڹ حس دنیاس مثل بودڹ ٺـــ❤ ️ـــــو براے مڹ

گاهے یڪے میشہ ٺمام زندگیٺ ٺمام هسٺےٺ ٺمام جونٺ میدونےڪہ شاید هیچوقٺ بهش نرسے ولے همینڪہ فڪرٺ بهش آرومٺ میڪنہ بهتریڹ حس دنیاس مثل بودڹ ٺـــ❤ ️ـــــو براے مڹ

۳ روز پیش
3K