آیه

aye...

#آیہ‌اے_آرامش
در هـر رگــم
نیـاز تـو
تـزریـق میـشود...
✾لاحول ولا قوة الا بالله✾
بگیر دستے را
ڪہ جز تـو امـیدے ندارد


بیشتر  بیشتر