آیه

aye...


✾لاحول ولا قوة الا بالله
بگیر دستے را
ڪہ جز تـو امـیدے ندارد


زمین آسمان دریا شده کابوس این روز های وطـنــــــم #تسلیت

زمین آسمان دریا شده کابوس این روز های وطـنــــــم #تسلیت

۷ ساعت پیش
3K
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
571
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
573
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
569
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
568
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا .

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا .

۱۴ ساعت پیش
594
۱۴ ساعت پیش
2K
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
598
۱۴ ساعت پیش
8K
۱۴ ساعت پیش
8K
۱۴ ساعت پیش
2K
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #کاکتوس ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #کاکتوس ،

۱۴ ساعت پیش
563
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #کاکتوس ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #کاکتوس ،

۱۴ ساعت پیش
574
۱۴ ساعت پیش
8K
#طبیعت_زیبا .

#طبیعت_زیبا .

۱۴ ساعت پیش
860
#پوستر_فیلم

#پوستر_فیلم

۱۴ ساعت پیش
861
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
886
#پوستر_فیلم

#پوستر_فیلم

۱۴ ساعت پیش
876
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
886
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۱۴ ساعت پیش
902