۱ روز پیش
2
۱ روز پیش
3
۱ روز پیش
2
وقتی بـه آسمان نگاه میکنم زیباترین ستاره‌ی دنیا را می بینم یعنی تـو

وقتی بـه آسمان نگاه میکنم زیباترین ستاره‌ی دنیا را می بینم یعنی تـو

۴ روز پیش
5
مـن آخر هفته می‌دزدمت و میتوانیم یک گوشه‌ای برویم و باهم تنها باشیم نظرت چیه؟

مـن آخر هفته می‌دزدمت و میتوانیم یک گوشه‌ای برویم و باهم تنها باشیم نظرت چیه؟

۱ هفته پیش
2
دوست ندارم رژیم بگیری اندام تـو بی‌نقص اسـت و مـن عاشق وجب بـه وجب آن هستم

دوست ندارم رژیم بگیری اندام تـو بی‌نقص اسـت و مـن عاشق وجب بـه وجب آن هستم

۱ هفته پیش
4
این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید کسی دلش برایت تنگ شده اسـت و نمیتواند بدون تـو زندگی کند

این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید کسی دلش برایت تنگ شده اسـت و نمیتواند بدون تـو زندگی کند

۱ هفته پیش
3
تـو بسیار زیبا دلربا و خوشگل هستی مطمئنم همه ی‌ی مردها بـه مـن حسادت می کنند

تـو بسیار زیبا دلربا و خوشگل هستی مطمئنم همه ی‌ی مردها بـه مـن حسادت می کنند

۲ هفته پیش
2
می خواستم بگویم چـه اندازه دوستت دارم اما برای بیانش واژه‌های مناسبی پیدا نمی کنم

می خواستم بگویم چـه اندازه دوستت دارم اما برای بیانش واژه‌های مناسبی پیدا نمی کنم

۲ هفته پیش
2
تـو دلیل لبخندهای مـن هستی اگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستم پس هرگز از خندیدن دست بر ندار

تـو دلیل لبخندهای مـن هستی اگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستم پس هرگز از خندیدن دست بر ندار

۳ هفته پیش
2
تـو برای مـن مثل خانه می مانی جایی هستی کـه بـه آن تعلق دارم و تنها جاییکه بارها و بارها بـه آن سر میزنم مـن هرگز تـو را ترک نخواهم کرد

تـو برای مـن مثل خانه می مانی جایی هستی کـه بـه آن تعلق دارم و تنها جاییکه بارها و بارها بـه آن سر میزنم مـن هرگز تـو را ترک نخواهم کرد

۳ هفته پیش
2
_بیا باهم آرزو کنیم... +باشه _آرزو کردی؟ +آره... _چی بود؟ +اینکه هیچوقت از هم جدا نشیم... +توچی؟ _آرزو کردم که به آرزوت برسی...💕 #سردار_آزمون #آرامش #دوست_دارم

_بیا باهم آرزو کنیم... +باشه _آرزو کردی؟ +آره... _چی بود؟ +اینکه هیچوقت از هم جدا نشیم... +توچی؟ _آرزو کردم که به آرزوت برسی...💕 #سردار_آزمون #آرامش #دوست_دارم

۴ هفته پیش
2
بالشم بوی تـو را می دهد قبل از آنکه بـه خواب بروم آنرا در آغوش می گیرم دلتنگ تـو هستم

بالشم بوی تـو را می دهد قبل از آنکه بـه خواب بروم آنرا در آغوش می گیرم دلتنگ تـو هستم

۲۰ آبان 1398
2
❤️ ❤️ ❤️ والدین مـن همیشه بـه مـن می گویند کـه نباید هرگز از رویاهایم دست بکشم پس، دختر، بهتر اسـت بدانی کـه مـن هرگز از تـو دست نخواهم کشید

❤️ ❤️ ❤️ والدین مـن همیشه بـه مـن می گویند کـه نباید هرگز از رویاهایم دست بکشم پس، دختر، بهتر اسـت بدانی کـه مـن هرگز از تـو دست نخواهم کشید

۱۲ آبان 1398
2
۱۱ آبان 1398
2
در طول روز هنگام انجام هر کاری بـه تـو فکر می کنم وقتی چشم‌هایم را باز میکنم تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

در طول روز هنگام انجام هر کاری بـه تـو فکر می کنم وقتی چشم‌هایم را باز میکنم تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

۱ آبان 1398
2
تـو یک شگفتانه‌ی دوست داشتنی هستی کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم چون زیباترین شگفتانه‌ی جهان را گرفته‌ام یعنی تـو

تـو یک شگفتانه‌ی دوست داشتنی هستی کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم چون زیباترین شگفتانه‌ی جهان را گرفته‌ام یعنی تـو

۳۰ مهر 1398
2
هیچوقت بـه نیمه‌ی گمشده اعتقادی نداشتم اما، از وقتی با تـو آشنا شدم یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم

هیچوقت بـه نیمه‌ی گمشده اعتقادی نداشتم اما، از وقتی با تـو آشنا شدم یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم

۳۰ مهر 1398
2
تـو یک شگفتانه‌ی دوست داشتنی هستی کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم چون زیباترین شگفتانه‌ی جهان را گرفته‌ام یعنی تـو

تـو یک شگفتانه‌ی دوست داشتنی هستی کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم چون زیباترین شگفتانه‌ی جهان را گرفته‌ام یعنی تـو

۲۹ مهر 1398
2
۲۷ مهر 1398
2