یلدا

azizederakhshan

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی
آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیزهایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند
فریب ظاهرشان را نخور
این آدم ها " آینه " نیستند، " شیشه خرده " اند.

تزیین

تزیین

۹ دی 1397
16K
مروارید بافی

مروارید بافی

۹ دی 1397
16K
مروارید بافی

مروارید بافی

۹ دی 1397
14K
مروارید بافی

مروارید بافی

۹ دی 1397
14K
مد

مد

۹ دی 1397
15K
طبیعت

طبیعت

۹ دی 1397
12K
خنچه

خنچه

۹ دی 1397
23K
مد

مد

۹ دی 1397
15K
مد

مد

۹ دی 1397
16K
مد

مد

۹ دی 1397
16K
جانم

جانم

۸ دی 1397
17K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
22K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
22K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
21K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
20K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
21K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
20K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
29K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
20K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
20K