یلدا

azizederakhshan

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی
آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیزهایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند
فریب ظاهرشان را نخور
این آدم ها " آینه " نیستند، " شیشه خرده " اند.

۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
بافتنی های من برای. نوه عزیزم

بافتنی های من برای. نوه عزیزم

۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
نوه عزیزم

نوه عزیزم

۱۷ بهمن 1396
36K
نوه عزیزم

نوه عزیزم

۱۷ بهمن 1396
36K
نوه عزیز و دوست داشتنی من تولدت مبارک خوش اومدی ستیا خانم گل عزیزی

نوه عزیز و دوست داشتنی من تولدت مبارک خوش اومدی ستیا خانم گل عزیزی

۳ دی 1396
47K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
60K
۲۳ شهریور 1396
61K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
58K
۲۳ شهریور 1396
62K
۲۳ شهریور 1396
61K
۱۰ شهریور 1396
60K