یلدا

azizederakhshan

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی
آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیزهایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند
فریب ظاهرشان را نخور
این آدم ها " آینه " نیستند، " شیشه خرده " اند.

۲۷ مهر 1397
20K
۲۷ مهر 1397
17K
۲۷ مهر 1397
17K
بافتنی های من برای. نوه عزیزم

بافتنی های من برای. نوه عزیزم

۲۷ مهر 1397
19K
۲۷ مهر 1397
18K
نوه عزیزم

نوه عزیزم

۱۷ بهمن 1396
50K
نوه عزیزم

نوه عزیزم

۱۷ بهمن 1396
49K
نوه عزیز و دوست داشتنی من تولدت مبارک خوش اومدی ستیا خانم گل عزیزی

نوه عزیز و دوست داشتنی من تولدت مبارک خوش اومدی ستیا خانم گل عزیزی

۳ دی 1396
60K
۲۳ شهریور 1396
76K
۲۳ شهریور 1396
73K
۲۳ شهریور 1396
74K
۲۳ شهریور 1396
75K
۲۳ شهریور 1396
75K
۲۳ شهریور 1396
75K
۲۳ شهریور 1396
75K
۲۳ شهریور 1396
75K
۲۳ شهریور 1396
72K
۲۳ شهریور 1396
75K
۲۳ شهریور 1396
75K
۱۰ شهریور 1396
73K