یلدا

azizederakhshan

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی
آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیزهایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند
فریب ظاهرشان را نخور
این آدم ها " آینه " نیستند، " شیشه خرده " اند.

مِن أریِد انسَـْاک یعِرضلَی الِدرب .. ویگلِی الک خُِطوات ذکِری….! . .

مِن أریِد انسَـْاک یعِرضلَی الِدرب .. ویگلِی الک خُِطوات ذکِری….! . .

۸ دی 1397
12
الدنیـه شجـره وناسنه بموسم خریف

الدنیـه شجـره وناسنه بموسم خریف

۸ دی 1397
12
صـدامــو داری؟؟؟ خـب خـوش بـه حالـت خـیلـیــا فــقـطـ حــسـرتشــودارن‌‌‌‌💔 💔

صـدامــو داری؟؟؟ خـب خـوش بـه حالـت خـیلـیــا فــقـطـ حــسـرتشــودارن‌‌‌‌💔 💔

۸ دی 1397
25
گالوا مشگک صورتی وجامعها ومگطعنی💢 گالوا بعز ذاک البرد من گلبک مطلعنی

گالوا مشگک صورتی وجامعها ومگطعنی💢 گالوا بعز ذاک البرد من گلبک مطلعنی

۸ دی 1397
18
اگرحتےاززندگےیکدیگر رفتنےشدیداندکی حرمت‌به‌یادگاربگذارید همه اش‌رانبَرید حرمت نان ونمک حرمت دل حرمت خندهها حرمت احساستان‌را شایدخاطره اے عکسےآهنگے جاگذاشته باشیدومجبور شویدبرید@e

اگرحتےاززندگےیکدیگر رفتنےشدیداندکی حرمت‌به‌یادگاربگذارید همه اش‌رانبَرید حرمت نان ونمک حرمت دل حرمت خندهها حرمت احساستان‌را شایدخاطره اے عکسےآهنگے جاگذاشته باشیدومجبور شویدبرید@e

۸ دی 1397
17
- هیچ چیز قشنگ تر از این نیست؛ یکی را داشته باشی ، که هر روز به او بگویی ؛ با تو ، حالِ تمامِ روزهایم عشق است... 💔 💔

- هیچ چیز قشنگ تر از این نیست؛ یکی را داشته باشی ، که هر روز به او بگویی ؛ با تو ، حالِ تمامِ روزهایم عشق است... 💔 💔

۸ دی 1397
14
زڹ دلتنڪَی‌اش را جار نمی‌زند ناراحتی‌اش را نشاڹ نمی‌دهد دلش ڪہ‌می‌شڪند شاید سڪوت ڪند اما از دروڹ طوفانی می‌شود زڹ بجاے شڪستڹ شیشہ و فریاد زدڹ فقط بغض‌میکند واشڪ می‌ریزد ...💔😔 ‌💔

زڹ دلتنڪَی‌اش را جار نمی‌زند ناراحتی‌اش را نشاڹ نمی‌دهد دلش ڪہ‌می‌شڪند شاید سڪوت ڪند اما از دروڹ طوفانی می‌شود زڹ بجاے شڪستڹ شیشہ و فریاد زدڹ فقط بغض‌میکند واشڪ می‌ریزد ...💔😔 ‌💔

۸ دی 1397
16
گاهی از خیال من گذر می ڪنی بعد اشـــــــڪ مـــــی شـــــوی رد پاهایت خط می شود روی گونه ی مـــــــــــن...............l 💔

گاهی از خیال من گذر می ڪنی بعد اشـــــــڪ مـــــی شـــــوی رد پاهایت خط می شود روی گونه ی مـــــــــــن...............l 💔

۸ دی 1397
44
‏مدیت چـفـی اعله الگمر وتلمست ضیه شمدرینی حسبالی الگمر غمازة العلویه.. ‌ 🌹

‏مدیت چـفـی اعله الگمر وتلمست ضیه شمدرینی حسبالی الگمر غمازة العلویه.. ‌ 🌹

۸ دی 1397
47
‌ ‏أنه مصلوب لک چم لیل و أنجیلک جزه سنینی اهزلک یا جذع وتطیح من عینی!! ‌ #🌹

‌ ‏أنه مصلوب لک چم لیل و أنجیلک جزه سنینی اهزلک یا جذع وتطیح من عینی!! ‌ #🌹

۸ دی 1397
26
‌ ‏کلهم بالبدایه نظاف الوجه الثانی ماینشاف! مثل مگـفاهه المرایا بس بعدین تعـرف بی باقی ویـاک ؏ـالغایه.. ‌ #🌹

‌ ‏کلهم بالبدایه نظاف الوجه الثانی ماینشاف! مثل مگـفاهه المرایا بس بعدین تعـرف بی باقی ویـاک ؏ـالغایه.. ‌ #🌹

۸ دی 1397
21
واستغرب من الکرهوک واگول الناس هم اذواق بیهم ما یحب الهیل.. ‌ 🌹

واستغرب من الکرهوک واگول الناس هم اذواق بیهم ما یحب الهیل.. ‌ 🌹

۸ دی 1397
12
۶ دی 1397
10
دلم انار ترک خورده ی پر از آتش

دلم انار ترک خورده ی پر از آتش

۶ دی 1397
125
یه همچنین دختری میخوام که موهاش فرفری باشه

یه همچنین دختری میخوام که موهاش فرفری باشه

۷ دی 1397
13
تولد مسیح

تولد مسیح

۷ دی 1397
14
قاب عکسی چنینم آرزوست

قاب عکسی چنینم آرزوست

۷ دی 1397
37
۷ دی 1397
35
نقاشی

نقاشی

۷ دی 1397
37
۷ دی 1397
35