هزار جان گرامی فدای جانانه

هزار جان گرامی فدای جانانه

۳ هفته پیش
2K
حکایت بارانی بی امان است این گونه که من دوستت می دارم #شمس_لنگرودی #بهروز_نخستین_شاکر

حکایت بارانی بی امان است این گونه که من دوستت می دارم #شمس_لنگرودی #بهروز_نخستین_شاکر

۳ هفته پیش
4K
من دست تورا به دست باران دادم حس دگری به جویباران دادم زاینده ترین رود جهان را این بار باماهی لغزان غزل جان دادم #آرش_دل_آور

من دست تورا به دست باران دادم حس دگری به جویباران دادم زاینده ترین رود جهان را این بار باماهی لغزان غزل جان دادم #آرش_دل_آور

۳ هفته پیش
4K
قهوه می ریزم برایت نیستی آن سوی میز هی شکر می ریزم وتلخ است جای خالی ات

قهوه می ریزم برایت نیستی آن سوی میز هی شکر می ریزم وتلخ است جای خالی ات

۲ بهمن 1398
3K
فطاری که آمد تو را به قرار نیاورد مرا از قرار برد #رضا_کاظمی

فطاری که آمد تو را به قرار نیاورد مرا از قرار برد #رضا_کاظمی

۲۹ دی 1398
4K
آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود #مولانا

آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود #مولانا

۲۹ دی 1398
4K
تورا من دوست می دارم وشب از ظلمت خود وحشت می کند #احمد_شاملو

تورا من دوست می دارم وشب از ظلمت خود وحشت می کند #احمد_شاملو

۲۳ آذر 1398
760
این روزها تمام وجودم شکفتن است حتی به یک خیال تو خوشحال می شوم #مریم_یوسفی

این روزها تمام وجودم شکفتن است حتی به یک خیال تو خوشحال می شوم #مریم_یوسفی

۲۳ آذر 1398
667
رنجابه ای که جان مرا می کاهد درد بزرگوار غربت قلب من است در دوردست تو #شمس_لنگرودی

رنجابه ای که جان مرا می کاهد درد بزرگوار غربت قلب من است در دوردست تو #شمس_لنگرودی

۲۳ آذر 1398
1K
مرا زیبا بیاد آور تمام روزهایی که باتو سپری کرده ام را به آتش می کشم ومی روم

مرا زیبا بیاد آور تمام روزهایی که باتو سپری کرده ام را به آتش می کشم ومی روم

۲۳ آذر 1398
996
به تنهایی رفتی وندانستی تنهایی در من است #رضا_کاظمی #بهروز_نخستین_شاکر

به تنهایی رفتی وندانستی تنهایی در من است #رضا_کاظمی #بهروز_نخستین_شاکر

۱۵ آذر 1398
440
۱۵ آذر 1398
340
نان وشراب در لب های توست مرا با بوسه ای تقدیس کن #رضا_کاظمی

نان وشراب در لب های توست مرا با بوسه ای تقدیس کن #رضا_کاظمی

۱۵ آذر 1398
411
۱۵ آذر 1398
331
من وتو قصه ی یه کهنه کتابیم مگه نه؟ یه سوالیم یه سوال بی جوابیم مگه نه؟

من وتو قصه ی یه کهنه کتابیم مگه نه؟ یه سوالیم یه سوال بی جوابیم مگه نه؟

۱۵ آذر 1398
337
سهم من این است سهم من آسمانی ست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد #فروغ_فرخزاد

سهم من این است سهم من آسمانی ست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد #فروغ_فرخزاد

۸ آذر 1398
400
دلم باران می خواهد وچتری خراب وخیابانی که هیچ گاه به خانه ی تو نرسد #رضا_کاظمی

دلم باران می خواهد وچتری خراب وخیابانی که هیچ گاه به خانه ی تو نرسد #رضا_کاظمی

۲ آذر 1398
410
میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است خورشیدی که از سپیده دم همه ستارگان بی نیازم می گند #احمد_شاملو

میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است خورشیدی که از سپیده دم همه ستارگان بی نیازم می گند #احمد_شاملو

۲ آذر 1398
355
می بوسمت وکلمات خانه نشین می شوند #رضا_کاظمی

می بوسمت وکلمات خانه نشین می شوند #رضا_کاظمی

۲ آذر 1398
403
از خاموشی پرم پرم از خاموشی چرا گلویم را گورستان کردید؟ #حافظ_موسوی #بهروز_نخستین_شاکر

از خاموشی پرم پرم از خاموشی چرا گلویم را گورستان کردید؟ #حافظ_موسوی #بهروز_نخستین_شاکر

۲۹ آبان 1398
373