آیلار

baanoyebaaaraan


من از عطر نامت بهاری شدم
تو را دیدم آیینه کاری شدم

تو این خاک را رنگ و بو داده ای
به ایران من آبرو داده ای

تو را دیدم و روشنایی شدم
علی ابن موسی الرضایی شدم

سعی کردم ز تو جدا نشوم بس که داری صفا

سعی کردم ز تو جدا نشوم بس که داری صفا" امام رضا" عمده ی خاطرات کودکی ام خاطراتی است با "امام رضا" 🌀

۱ ساعت پیش
2K

"سر "به جای "پا "درون روضه ات عمدا نهم زان که میترسم که بر "بال ملائک" پا نهم

۱ ساعت پیش
2K
امام رضاعلیه السلام رحمت خدابربنده ای راکه امرمارازنده کنددانش های مارافراگیردوبه مردمبیاموزد،اگرمردم زیبایی های سخنان مارامی دانستندازماپیروی می کردند. معانی اخبار،ص۱۸۰، ح

امام رضاعلیه السلام رحمت خدابربنده ای راکه امرمارازنده کنددانش های مارافراگیردوبه مردمبیاموزد،اگرمردم زیبایی های سخنان مارامی دانستندازماپیروی می کردند. معانی اخبار،ص۱۸۰، ح

۱ ساعت پیش
2K
مرغم که در حرم چمنی دارم از قدیم پروانه‌ام که سوختنی دارم از قدیم مادر مرا به دست رئوفت سپرده است صد شکر ، بیمه‌ی بدنی دارم از قدیم... ✨

مرغم که در حرم چمنی دارم از قدیم پروانه‌ام که سوختنی دارم از قدیم مادر مرا به دست رئوفت سپرده است صد شکر ، بیمه‌ی بدنی دارم از قدیم... ✨

۱ ساعت پیش
2K
فدائیان نگاهت شهیدجانانند ملازمان سرکوی تو

فدائیان نگاهت شهیدجانانند ملازمان سرکوی تو"بزرگانند" فراریان سرگیسویت پرازکفرنند اسیرهای سرزلفت" اهل ایمانند"

۱ ساعت پیش
2K
اذن دخولت را بخوان در شهر خود حاجت به خواستن از درب منزل بستگی دارد گاهی سلام از دور گاهی در آغوش ضریحش نوع زیارت ها به مشکل بستگی دارد

اذن دخولت را بخوان در شهر خود حاجت به خواستن از درب منزل بستگی دارد گاهی سلام از دور گاهی در آغوش ضریحش نوع زیارت ها به مشکل بستگی دارد

۱ ساعت پیش
2K
در حج او حج خدا هم گرفته ایم تنها نه مکه،کربلا هم گرفته ایم بیمار آمدیم و شفا گرفته ایم از بس کرم نموده ما هم گرفتیم

در حج او حج خدا هم گرفته ایم تنها نه مکه،کربلا هم گرفته ایم بیمار آمدیم و شفا گرفته ایم از بس کرم نموده ما هم گرفتیم

۱ ساعت پیش
2K
آنکه در صحن به دنبال شفا آمده بود با نگاهی به ضریح تو مسیحا برگشت زائری گفت چرا اشک ندارم آقا نگاهش کردی و با دیده ی دریا برگشت

آنکه در صحن به دنبال شفا آمده بود با نگاهی به ضریح تو مسیحا برگشت زائری گفت چرا اشک ندارم آقا نگاهش کردی و با دیده ی دریا برگشت

۱ ساعت پیش
2K
قصد زیارت حرمت حج اکبر است حجی که مثل عمره و حج پیمبر است هرکس که گشت زائر تو ،زائر خداست این گفته ام روایت موسی بن جعفر است

قصد زیارت حرمت حج اکبر است حجی که مثل عمره و حج پیمبر است هرکس که گشت زائر تو ،زائر خداست این گفته ام روایت موسی بن جعفر است

۱ ساعت پیش
1K
امام رضا(ع) هرکس باکسی که ازمابریده است پیوند برقرار کندیاازکسی که باماپیوندورابطه دارد،ببرد،یا نکوهش گر ما را ستایش کند،یامخالف ماراگرامی دارد از ما نیست و ما ازاونیستیم صفات شیعه،ج۱۰،ص۸

امام رضا(ع) هرکس باکسی که ازمابریده است پیوند برقرار کندیاازکسی که باماپیوندورابطه دارد،ببرد،یا نکوهش گر ما را ستایش کند،یامخالف ماراگرامی دارد از ما نیست و ما ازاونیستیم صفات شیعه،ج۱۰،ص۸

۱ ساعت پیش
1K
آنکه در صحن تو دنبال شفا آمده بود با نگاهی به ضریح تو مسیحا برگشت زائری گفت چرا اشک ندارم آقا نگش کردی و با دیده ی دریا برگشت

آنکه در صحن تو دنبال شفا آمده بود با نگاهی به ضریح تو مسیحا برگشت زائری گفت چرا اشک ندارم آقا نگش کردی و با دیده ی دریا برگشت

۱ ساعت پیش
1K
💛یاعلے ابڹ موسے الرضا مال ومنال وقیمٺ وشوڪٺ نخواستیم از محضــر تـو غیر محبٺ نخــواستیم باب الجواد و پنجره فـــــولاد شاهدند ما از ڪسی بہ غیر تو حاجٺ نخواستیم

💛یاعلے ابڹ موسے الرضا مال ومنال وقیمٺ وشوڪٺ نخواستیم از محضــر تـو غیر محبٺ نخــواستیم باب الجواد و پنجره فـــــولاد شاهدند ما از ڪسی بہ غیر تو حاجٺ نخواستیم

۱ ساعت پیش
1K
خاک صحنت دست هرکس میرسد بی اختیار رو به قبله با سلامی دیده را تر می کند السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)

خاک صحنت دست هرکس میرسد بی اختیار رو به قبله با سلامی دیده را تر می کند السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)

۱ ساعت پیش
1K
#وقت_سلام مریض ِ عشق تو بودن عنایت خاص است بدا به حال کسی که به او شفا دادند! @

#وقت_سلام مریض ِ عشق تو بودن عنایت خاص است بدا به حال کسی که به او شفا دادند! @

۱ ساعت پیش
1K
🕊 کبوترانه دلم باز میل گندم کرد 🕊 دلم دوباره هوای امام هشتم کرد 💛 السَّلامُ عَلَیْکَ یٰا انیسَ النُّفوس 💠

🕊 کبوترانه دلم باز میل گندم کرد 🕊 دلم دوباره هوای امام هشتم کرد 💛 السَّلامُ عَلَیْکَ یٰا انیسَ النُّفوس 💠

۱ ساعت پیش
1K
💕✨💕 مهرت به دل نشست و دلم رنگ و بو گرفت این دل به پای عشق شما آبرو گرفت.. 🍃🌸🍃

💕✨💕 مهرت به دل نشست و دلم رنگ و بو گرفت این دل به پای عشق شما آبرو گرفت.. 🍃🌸🍃

۱ ساعت پیش
982
یـــاامــام رئــوف ... کاخ همه شاهان جهان را که بگردی دربار کسی پنجره فولاد، ندارد 🍃🎀🍃

یـــاامــام رئــوف ... کاخ همه شاهان جهان را که بگردی دربار کسی پنجره فولاد، ندارد 🍃🎀🍃

۱ ساعت پیش
911
۱ ساعت پیش
886
حالم به جز نگاه تو بهتر نمی شود یک شب بدون ذکر رضا سر نمی شود می گریم از برای حرم رفتنم، رضا نابرده رنج گنج میسر نمی شود

حالم به جز نگاه تو بهتر نمی شود یک شب بدون ذکر رضا سر نمی شود می گریم از برای حرم رفتنم، رضا نابرده رنج گنج میسر نمی شود

۱ ساعت پیش
830
تا تو را داریم ما، داراترین عالمیم بچه‌های ما در این خانه حاتم می‌خرند این طرف گریان شدیم و آن طرف آباد شد اشک کالایی‌ست که در هر دو عالم می‌خرند

تا تو را داریم ما، داراترین عالمیم بچه‌های ما در این خانه حاتم می‌خرند این طرف گریان شدیم و آن طرف آباد شد اشک کالایی‌ست که در هر دو عالم می‌خرند

۱ ساعت پیش
783