سؤال و جواب در کلاس درس. استاد: به نظر شما چرا حضرت محمد(ص)، دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد! استاد: بله آفرین! میخواستم از شما بپرسم که چرا حضرت محمد… دانشجوها: اللهم صل ...

سؤال و جواب در کلاس درس. استاد: به نظر شما چرا حضرت محمد(ص)، دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد! استاد: بله آفرین! میخواستم از شما بپرسم که چرا حضرت محمد… دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد! استاد: انشاء الله! به نظر شما چرا حضرت محمد… دانشجوها ...

14 ساعت پیش
2K
مبعث، روز برانگیختن خِردهای دفن شده در تابوت خرافه گرایی و جهل پیشگی، و روز تولد عاطفه های زخمی شده در رقص شمشیرهای تعصب است عیدتان مبارک

مبعث، روز برانگیختن خِردهای دفن شده در تابوت خرافه گرایی و جهل پیشگی، و روز تولد عاطفه های زخمی شده در رقص شمشیرهای تعصب است عیدتان مبارک

19 ساعت پیش
3K
به به که چه روز خرم آمد / مبعوث، نبی اکرم آمد بس عید فرا رسید بی شک / عیدی نبود چنین مبارک هر روح که دور از بدی شد / با آمدنش محمدی شد ...

به به که چه روز خرم آمد / مبعوث، نبی اکرم آمد بس عید فرا رسید بی شک / عیدی نبود چنین مبارک هر روح که دور از بدی شد / با آمدنش محمدی شد صلوات

19 ساعت پیش
3K
در بالای گنبد پیامبر(ص) یک برجستگی وجود دارد جریان این برجستگی چیست؟ در رابطه با این برآمدگی دو نقل قول است که نقل قول اول از دیدگاه ما باطل و نقل قول دوم مورد قبول ...

در بالای گنبد پیامبر(ص) یک برجستگی وجود دارد جریان این برجستگی چیست؟ در رابطه با این برآمدگی دو نقل قول است که نقل قول اول از دیدگاه ما باطل و نقل قول دوم مورد قبول است. ما به نقل آنها می پردازیم و نتیجه گیری می نماییم: 1- می گویند ...

19 ساعت پیش
3K
روی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات زیبا تر از این دعا ندیده است کسی بر خاتم انبیاء محمد صلوات ای احمدیان به نام احمد صلوات هر دم به ...

روی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات زیبا تر از این دعا ندیده است کسی بر خاتم انبیاء محمد صلوات ای احمدیان به نام احمد صلوات هر دم به هزار ساعت از دم صلوات از نور محمدی دلم مسرورست پیوسته بگو تو بر محمد ...

22 ساعت پیش
4K
ول به وجود پاک آن یکّه پناه با نیت قرب او بگو یا الله دوم به رسول حق جمیع حسنات بفرست مسلمان به محمّد صلوات سوم به علی مخزن اسرار حیات بر حضرت فاطمه نگارش ...

ول به وجود پاک آن یکّه پناه با نیت قرب او بگو یا الله دوم به رسول حق جمیع حسنات بفرست مسلمان به محمّد صلوات سوم به علی مخزن اسرار حیات بر حضرت فاطمه نگارش صلوات چهارم به حسن منشاء خیر و برکات بفرست به خون دل دمادم صلوات پنجم ...

22 ساعت پیش
4K
22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K
#طنز

#طنز

22 ساعت پیش
3K