مجنون شما عشق ببیند خوشش آید 😋 از صورتتان خندہ بچیند خوشش آید😉 دانے ڪہ چرا عاشقتم حضرت بانو؟!🤔 دیوانہ چو دیوانہ ببیند خوشش آید😀😆 #عاشقتم_دیووونہ_من🤗

مجنون شما عشق ببیند خوشش آید 😋 از صورتتان خندہ بچیند خوشش آید😉 دانے ڪہ چرا عاشقتم حضرت بانو؟!🤔 دیوانہ چو دیوانہ ببیند خوشش آید😀😆 #عاشقتم_دیووونہ_من🤗

3 ساعت پیش
965
5 روز پیش
4K
رای من-سیدابراهیم رئیسی

رای من-سیدابراهیم رئیسی

5 روز پیش
3K
مولایم...آقای خوبی ها نمیگذرم ازتو إی عزیز زهرا آقاجان نکند اشک به چشمت آید نکند آه کشی از ته دل توهمینجا دراین مشرق ما یاورو یارو سپاهی داری تو دراینجا برای علمت رهبرما را داری ...

مولایم...آقای خوبی ها نمیگذرم ازتو إی عزیز زهرا آقاجان نکند اشک به چشمت آید نکند آه کشی از ته دل توهمینجا دراین مشرق ما یاورو یارو سپاهی داری تو دراینجا برای علمت رهبرما را داری کشورم رهبریش سیدعلیست نکند آه کشی ،رهبرمارا داری تقدیم ب مولایم صاحب الزمان اللهم عجل ...

3 روز پیش
3K
۱۷میلیون ایرانیِ منتقد ! روحانی ! نمی تواند ۱۷ میلیون منتقد را نادیده بگیرد و به جهنم حواله کند! ! !

۱۷میلیون ایرانیِ منتقد ! روحانی ! نمی تواند ۱۷ میلیون منتقد را نادیده بگیرد و به جهنم حواله کند! ! !

3 روز پیش
2K
مولای من مهدی بیا...

مولای من مهدی بیا...

2 روز پیش
3K
وقتی که میخندی،تمام دردهارافراموش میکنم آقاجان

وقتی که میخندی،تمام دردهارافراموش میکنم آقاجان

2 روز پیش
2K
ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد/ روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد/ از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم/ ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم/ از ما بترس شیعه سر ...

ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد/ روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد/ از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم/ ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم/ از ما بترس شیعه سر سخت حیدریم/ جان برکفان جبهه "فتوا"ی رهبریم

2 روز پیش
2K
خنده هایت رادوستدارم

خنده هایت رادوستدارم

2 روز پیش
4K
خجالت زده ام ازروی ماهت آقاجان...

خجالت زده ام ازروی ماهت آقاجان...

2 روز پیش
3K
2 روز پیش
4K
اللهم احفظ قاعدناامام الخامنه ای اللهم عجل لولیک الفرج🌹🌹

اللهم احفظ قاعدناامام الخامنه ای اللهم عجل لولیک الفرج🌹🌹

4 ساعت پیش
1K
اندکی تامل... رئیس جمهورمنتخب شمانیز،اعدام منافقین را افتخاردانسته و خودرادراین امر سهیم میداند... اماشما آیت الله رئیسی رابه خاطراعدام همان افراد، قاتل میخوانید؟؟

اندکی تامل... رئیس جمهورمنتخب شمانیز،اعدام منافقین را افتخاردانسته و خودرادراین امر سهیم میداند... اماشما آیت الله رئیسی رابه خاطراعدام همان افراد، قاتل میخوانید؟؟

1 روز پیش
2K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K