#جهانگردی خانه مقدم #تهران

#جهانگردی خانه مقدم #تهران

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی ماسوله #گیلان

#جهانگردی ماسوله #گیلان

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی سلمان شهر

#جهانگردی سلمان شهر " متل قو" #مازندران

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی عمارت خورشید - کلات نادر #خراسان_رضوی

#جهانگردی عمارت خورشید - کلات نادر #خراسان_رضوی

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی عمارت شاپوری شیراز #فارس

#جهانگردی عمارت شاپوری شیراز #فارس

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی رودخانه تَنگیوَر - روستای پالنگان #کردستان

#جهانگردی رودخانه تَنگیوَر - روستای پالنگان #کردستان

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی شیراز ؛ دروازه قران #فارس

#جهانگردی شیراز ؛ دروازه قران #فارس

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی مفروش کردن کویر شهداد #کرمان

#جهانگردی مفروش کردن کویر شهداد #کرمان

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی جنگل اسالم #گیلان

#جهانگردی جنگل اسالم #گیلان

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی درکه تهران #تهران

#جهانگردی درکه تهران #تهران

۲۱ ساعت پیش
2K
#جهانگردی درکه تهران #تهران

#جهانگردی درکه تهران #تهران

۱۷ ساعت پیش
2K
#عاشقانه : عشق من کودک بمان دنیا بزرگت میکند... بره باشی یا نباشی گرگ گرگت میکند... عشق من کودک بمان دنیا مداد رنگی است... بهترین نقاش باشی باز رنگت میکند... عشق من کودک بمان دنیا ...

#عاشقانه : عشق من کودک بمان دنیا بزرگت میکند... بره باشی یا نباشی گرگ گرگت میکند... عشق من کودک بمان دنیا مداد رنگی است... بهترین نقاش باشی باز رنگت میکند... عشق من کودک بمان دنیا دلت را میزند..

۱۳ ساعت پیش
4K
#عاشقانه وای از آن روز که قلبی تک وُ تنها بِشَوَد....!!! سالها وقت نیاز است که اِحیا بشود...!!! مثلِ محکومِ به اعدام که حکمش قطعیست..!!! بی تو من منتظرم حکمِ من اجرا بشود..!!!

#عاشقانه وای از آن روز که قلبی تک وُ تنها بِشَوَد....!!! سالها وقت نیاز است که اِحیا بشود...!!! مثلِ محکومِ به اعدام که حکمش قطعیست..!!! بی تو من منتظرم حکمِ من اجرا بشود..!!!

۱۳ ساعت پیش
4K
#عاشقانه 🍃🌺🍃 می خواستمش تا زنده بمانم او مرا می خواست تا تنها نماند... حوض بی ماهی با ماهیِ بی حوض خیلی فرق دارد... #علی_قاضی_نظام 🍃🌺🍃

#عاشقانه 🍃🌺🍃 می خواستمش تا زنده بمانم او مرا می خواست تا تنها نماند... حوض بی ماهی با ماهیِ بی حوض خیلی فرق دارد... #علی_قاضی_نظام 🍃🌺🍃

۱۳ ساعت پیش
5K
#عاشقانه 🍃🌺🍃 تنهایی انتخابم بود لبخندش اما همه ی معادلات را بهم زد ... #علی_قاضی_نظام 🍃🌺🍃

#عاشقانه 🍃🌺🍃 تنهایی انتخابم بود لبخندش اما همه ی معادلات را بهم زد ... #علی_قاضی_نظام 🍃🌺🍃

۱۳ ساعت پیش
5K
#عاشقانه 🍃🌺 تن من قایق لنگر زده در طوفان است خودم اینجا دل من پیش تو سرگردان است #فاضل_نظری 🍃🌺🍃

#عاشقانه 🍃🌺 تن من قایق لنگر زده در طوفان است خودم اینجا دل من پیش تو سرگردان است #فاضل_نظری 🍃🌺🍃

۱۳ ساعت پیش
5K
#عاشقانه 🍃🌺 یکی ... جایی... قیچی به دست ، لابد جاده ها را به میل خودش می برد و می دوزد؛ هرچه می دوم _نمی رسم!!... #محمد_حسن_جنت_امانی 🍃🌺🍃

#عاشقانه 🍃🌺 یکی ... جایی... قیچی به دست ، لابد جاده ها را به میل خودش می برد و می دوزد؛ هرچه می دوم _نمی رسم!!... #محمد_حسن_جنت_امانی 🍃🌺🍃

۱۳ ساعت پیش
7K
#عاشقانه غمی شیرین دلم را می نوازد... #فریدون_مشیری

#عاشقانه غمی شیرین دلم را می نوازد... #فریدون_مشیری

۱۳ ساعت پیش
7K
#عاشقانهبی تو اکنون درد را با تمام شوق می نوشم و زهر را با هر شراب هرگز نمی دانستم اینسان تلخ است تنها بودن تنها بی تو #هرمان_هسه

#عاشقانهبی تو اکنون درد را با تمام شوق می نوشم و زهر را با هر شراب هرگز نمی دانستم اینسان تلخ است تنها بودن تنها بی تو #هرمان_هسه

۱۲ ساعت پیش
6K
#عاشقانه عشق زیباست اگر حضرتِ یارم باشی ...! #امیرعباس_خالقوردی

#عاشقانه عشق زیباست اگر حضرتِ یارم باشی ...! #امیرعباس_خالقوردی

۱۲ ساعت پیش
7K