فرام faram

babafaram

ورزش دوست و اهل هنر مانند موسیقی و عکاسی

بندرعباس لنج ماهیگیری

بندرعباس لنج ماهیگیری

۸ خرداد 1395
616
ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟؟؟ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ : ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ! ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ...

ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟؟؟ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ : ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ! ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺸﻮﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯿﺸﻮ؟؟؟ ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ ﻫﺎ؟ !!! ﻣﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ...

۲۲ اردیبهشت 1395
652
سلام دوستان عزیز شرمنده نبودم فقط نپرسید کجا بودی

سلام دوستان عزیز شرمنده نبودم فقط نپرسید کجا بودی

۱۹ اردیبهشت 1395
529
روزی همسر ملانصرالدین از او پرسید: فردا چه می کنی؟ گفت: اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه می روم و اگر بارانی باشد به کوهستان می روم و علوفه جمع می کنم. همسرش گفت: بگو ...

روزی همسر ملانصرالدین از او پرسید: فردا چه می کنی؟ گفت: اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه می روم و اگر بارانی باشد به کوهستان می روم و علوفه جمع می کنم. همسرش گفت: بگو ان شاءا... او گفت: ان شاءا... ندارد فردا یا هوا آفتابی است یا بارانی. از ...

۳۱ شهریور 1394
547
babafaram کدوم شماره پیراهن فرام هستش؟

babafaram کدوم شماره پیراهن فرام هستش؟

۲۸ شهریور 1394
530
دخترکی دو سیب در دست داشت. مادرش گفت:یکی از سیب هاتو به من میدی؟ دخترک یک گاز بر این سیب زد وگازی به آن سیب! لبخند روی لبان مادر خشکید! سیمایش داد می زد که ...

دخترکی دو سیب در دست داشت. مادرش گفت:یکی از سیب هاتو به من میدی؟ دخترک یک گاز بر این سیب زد وگازی به آن سیب! لبخند روی لبان مادر خشکید! سیمایش داد می زد که چقدر از دخترکش نا امید شده اما دخترک یکی از سیب های گاز زده را ...

۲۸ شهریور 1394
560
روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده: « همیشه دلخوری ها را... نگرانی ها را.... به موقع بگویید.... حرفهای خود را به یک دیگر با

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده: « همیشه دلخوری ها را... نگرانی ها را.... به موقع بگویید.... حرفهای خود را به یک دیگر با "کلام" مطرح کنید؛ نه با " رفتار" که از کلام همان برداشت می شود که شما می گویید؛ولی از رفتارتان هزاران برداشت.... قدر ...

۲۷ شهریور 1394
537
- زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد. مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به ...

- زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد. مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد. آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور ...

۱۵ شهریور 1394
539
زندگی از مرگ پرسید.. چرا انسان ها عاشق من هستن .. اما از تو متنفرن؟؟؟؟ مرگ پاسخ داد.. برای اینکه تو یک دروغ زیبایی و من یک حقیقتی تلخ !!!!

زندگی از مرگ پرسید.. چرا انسان ها عاشق من هستن .. اما از تو متنفرن؟؟؟؟ مرگ پاسخ داد.. برای اینکه تو یک دروغ زیبایی و من یک حقیقتی تلخ !!!!

۱۰ شهریور 1394
562
ﯼ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﻫﺰﺍﺭ . . . . . . . ﻣﻨﻢ ﺑﻼﮐﺶ ﮐﺮﺩﻡ ! ﻭﺍﻻ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺲ ،« ﻗﻠﺒﻪ» ﺩﺭﺩﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ :))

ﯼ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﻫﺰﺍﺭ . . . . . . . ﻣﻨﻢ ﺑﻼﮐﺶ ﮐﺮﺩﻡ ! ﻭﺍﻻ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺲ ،« ﻗﻠﺒﻪ» ﺩﺭﺩﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ :))

۱ شهریور 1394
531
تبریک خواهر گلم دلخسته

تبریک خواهر گلم دلخسته

۳۰ مرداد 1394
527
سلام ممنون دوستان از محبتون اینم عینک دودی من بخاطر چشام بازم کار خواهر گلمه تابستان سرگرمه کیف ساخته قشنگه

سلام ممنون دوستان از محبتون اینم عینک دودی من بخاطر چشام بازم کار خواهر گلمه تابستان سرگرمه کیف ساخته قشنگه

۳۰ مرداد 1394
529
جوانی با دوچرخه اش با پیرزنی برخورد کرد . و به جای اینکه از او عذرخواهی کند و کمکش کند تا از جایش بلندشود، شروع به خندیدن و مسخره کردن او نمود؛ سپس راهش را ...

جوانی با دوچرخه اش با پیرزنی برخورد کرد . و به جای اینکه از او عذرخواهی کند و کمکش کند تا از جایش بلندشود، شروع به خندیدن و مسخره کردن او نمود؛ سپس راهش را کشید و رفت! پیرزن صدایش زد و گفت: چیزی از تو افتاده است. جوان به ...

۲۹ مرداد 1394
532
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ،ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻘﺮﺑ ﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ . ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ...

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ،ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻘﺮﺑ ﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ . ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ،ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ . ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ...

۲۲ مرداد 1394
530
ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن کسـیه که دوستــش داریم ! امـا .. .. حقیقت اینه که: از دست دادن خـودمـون، و از یـاد بردن اینکه کــی هستیم ! و چقدر ارزش داریم.. ...

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن کسـیه که دوستــش داریم ! امـا .. .. حقیقت اینه که: از دست دادن خـودمـون، و از یـاد بردن اینکه کــی هستیم ! و چقدر ارزش داریم.. .. گــاهی وقتـها خیلـی دردنـــاک تره !!!

۲۰ مرداد 1394
536
کار خواهرای گلم

کار خواهرای گلم

۲۰ مرداد 1394
529
زندگی... ساختنی ست... نه ماندنی... بمان برای

زندگی... ساختنی ست... نه ماندنی... بمان برای "ساختن" نساز برای "ماندن". منتطرنباش... کسی برایت گل بیاورد! خودت خاک را زیرو رو کن... بذر را بکار... از آن مراقبت کن... "گل خواهد داد" همیشه برای چیزی که میخواهی تا اخرین نفسهایت تلاش کن. و بدان که به ان دست خواهی یافت....

۲۰ مرداد 1394
556
به ابوسعید ابوالخیر،گفتند : فلانی قادر است پرواز کند، گفت:این که مهم نیست، مگس هم میپرد. گفتند:فلانی را چه میگویی..؟؟روی آب راه میرود..!! گفت:اهمیتی ندارد،تکه ای چوب نیز همین کار را میکند. گفتتند: پس از ...

به ابوسعید ابوالخیر،گفتند : فلانی قادر است پرواز کند، گفت:این که مهم نیست، مگس هم میپرد. گفتند:فلانی را چه میگویی..؟؟روی آب راه میرود..!! گفت:اهمیتی ندارد،تکه ای چوب نیز همین کار را میکند. گفتتند: پس از نظر تو شاهکار چیست..؟؟ گفت:این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی ...

۱۷ مرداد 1394
527
ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.ورقیب کاخهای پولدارهای مغرور ومتکبر.

ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.ورقیب کاخهای پولدارهای مغرور ومتکبر.

۱۰ مرداد 1394
1K
ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.ورقیب کاخهای پولدارهای مغرور ومتکبر.

ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.ورقیب کاخهای پولدارهای مغرور ومتکبر.

۱۰ مرداد 1394
1K