تصویر سه بعدی قابل دید با عینک مجازی

تصویر سه بعدی قابل دید با عینک مجازی

۱ ساعت پیش
2K
تصویر سه بعدی قابل دید با عینک مجازی

تصویر سه بعدی قابل دید با عینک مجازی

۱ ساعت پیش
2K
تصویر سه بعدی قابل دید با عینک مجازی

تصویر سه بعدی قابل دید با عینک مجازی

۱ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
یاد بگیر

یاد بگیر

۴ ساعت پیش
1K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
من فکر میکنم الکساندر هم عاشق بود که تلفن را آفرید وگرنه به عقل هیچ آدم عاقلی نمیرسید که میتوان حضور گرم کسی را از سیمهای سرد عبور داد.

من فکر میکنم الکساندر هم عاشق بود که تلفن را آفرید وگرنه به عقل هیچ آدم عاقلی نمیرسید که میتوان حضور گرم کسی را از سیمهای سرد عبور داد.

۲۱ ساعت پیش
4K
غرور هم دارد! فکر کن… در دنیایی که هر روز میلیون ها نفر از تنهایی حرف می زنند … در دنیایی که از شعرِ شاعرهایش گرفته تا رمان ها و فیلم ها پر از حسرت ...

غرور هم دارد! فکر کن… در دنیایی که هر روز میلیون ها نفر از تنهایی حرف می زنند … در دنیایی که از شعرِ شاعرهایش گرفته تا رمان ها و فیلم ها پر از حسرت است ، پر از تلخیِ نرسیدن… یک نفر بیاید، از نسل ماندن آرامِ جان… که ...

۲۱ ساعت پیش
10K
کاش میشد به زنها گفت که چقدر خوبند چقدر خوشگلند.. چقدر ... کاش سوءتفاهم نمیشد و میشد تویِ خیابان به زنی که از روبرویت می آید لبخند بزنی، یکهو که سرت را توی ترافیک ‌میچرخانی ...

کاش میشد به زنها گفت که چقدر خوبند چقدر خوشگلند.. چقدر ... کاش سوءتفاهم نمیشد و میشد تویِ خیابان به زنی که از روبرویت می آید لبخند بزنی، یکهو که سرت را توی ترافیک ‌میچرخانی و با رانندهِ زنِ کناری چشم تویِ چشم‌ میشوی لبخندی بزنی... کاش میشد به آن ...

۲۱ ساعت پیش
10K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
بسیار زیبا این دیگه خیلی زیباست بنظرم

بسیار زیبا این دیگه خیلی زیباست بنظرم

۱ روز پیش
5K
بسیار زیبا

بسیار زیبا

۲ روز پیش
5K
با روغن کرچک ابروی شما این شکلی میشه😂

با روغن کرچک ابروی شما این شکلی میشه😂

۲ روز پیش
5K
موجودات زیبا

موجودات زیبا

۲ روز پیش
5K