لحظه هاتون پر گل

لحظه هاتون پر گل

۴ روز پیش
2K
فرج اقامون صلوات 🌸🌸 فدای همتون💜

فرج اقامون صلوات 🌸🌸 فدای همتون💜

۴ روز پیش
2K
جاتون خالی

جاتون خالی

۴ روز پیش
3K
خوش بو کننده دهان

خوش بو کننده دهان

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
پاییز مثل یه آدمیه که تهِ دلش یه حرف مونده که هیچ‌وقت به کسی که

پاییز مثل یه آدمیه که تهِ دلش یه حرف مونده که هیچ‌وقت به کسی که "باید" نمیگه...

۷ روز پیش
4K
#نامه ای به خدا بنویس

#نامه ای به خدا بنویس

۱ هفته پیش
3K
روحتان را با صلوات جلا دهید🌸 🌸 🌸

روحتان را با صلوات جلا دهید🌸 🌸 🌸

۱ هفته پیش
3K
#بهاره

#بهاره

۱ هفته پیش
2K
#بهاره

#بهاره

۱ هفته پیش
2K
تقدیم تقدیم نگاه مهربانتان

تقدیم تقدیم نگاه مهربانتان

۱ هفته پیش
2K
🍃🌸لحـظه ‌لحـظه‌ هایتـان 🍃🌸پر از ترانه‌ی قشنگ عشـق 🍃🌸و دســت‌ هایتــان 🍃🌸پراز شکوفه‌های دوستی 🍃🌸 عصرتون بخیــــر

🍃🌸لحـظه ‌لحـظه‌ هایتـان 🍃🌸پر از ترانه‌ی قشنگ عشـق 🍃🌸و دســت‌ هایتــان 🍃🌸پراز شکوفه‌های دوستی 🍃🌸 عصرتون بخیــــر

۱ هفته پیش
2K
زنـدگی کن ؛ مهـربانم ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿـﺮ ! ﺭﻭﻧﻖ ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎﻥ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳت...

زنـدگی کن ؛ مهـربانم ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿـﺮ ! ﺭﻭﻧﻖ ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎﻥ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳت...

۱ هفته پیش
2K
خوشبختی به چقدر داشتن نیست به چقدر لذت بردن است

خوشبختی به چقدر داشتن نیست به چقدر لذت بردن است

۱ هفته پیش
2K
همه آدمها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند اگر بزرگشان کنیم گم می شوند و دیگر نه شما را می بینند و نه خودشان را بیاییم به اندازه آدم ها دست نزنیم.. سیمین بهبهانی

همه آدمها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند اگر بزرگشان کنیم گم می شوند و دیگر نه شما را می بینند و نه خودشان را بیاییم به اندازه آدم ها دست نزنیم.. سیمین بهبهانی

۱ هفته پیش
3K
زمانی... مادر قوت داشت خانه وسعت داشت فرش حرمت داشت آب برکت داشت ‌ ولی زمان... امان از چرخ زمان... چه قدر سرعت داشت

زمانی... مادر قوت داشت خانه وسعت داشت فرش حرمت داشت آب برکت داشت ‌ ولی زمان... امان از چرخ زمان... چه قدر سرعت داشت

۱ هفته پیش
3K