ostadkhanjany

bahman3078

استاد علی اکبر خانجانی صاحب بیش از دویست جلد کتاب و دو هزار مقاله در زمینه عرفان و معرفت نفس با موضوعات مختلف انسانی میباشند که تمامی آثار خود را بصورت رایگان در فضای مجازی در اختیار طالبان حقیقت قرار داده است .این کانال قصد دارد قطره ای از این اقیانوس بیکران معرفت را خدمت عزیزان تقدیم دارد .
برای دسترسی رایگان به همه آثار متنی و صوتی ایشان به سایت های زیر مراجعه فرمایید .
www.khanjany.net
www.khanjany.com
www.nooreomid.net

(در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی (در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی ۱۵۸-ھمسر یا معشوقه حتّی اگر زن مؤمنه ...

(در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی (در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی ۱۵۸-ھمسر یا معشوقه حتّی اگر زن مؤمنه ای باشد بازھم دشمن ایمان شوھر خویش است زیرا خدا را ھووی خود میداند و ...

۱ روز پیش
35K
آخرالزمان خانواده تنهائی بعنوان برجسته ترین نشان انسان آخرالزمان که در قرآن ھم مذکور است حاصل انهدام رابطۀ زن و مرد است. این انهدام ھستۀ مرکزی ھمۀ انهدام ھای مادّی و معنوی در سراسر جهان ...

آخرالزمان خانواده تنهائی بعنوان برجسته ترین نشان انسان آخرالزمان که در قرآن ھم مذکور است حاصل انهدام رابطۀ زن و مرد است. این انهدام ھستۀ مرکزی ھمۀ انهدام ھای مادّی و معنوی در سراسر جهان است. ص۴۵ انسان تکنولوژیست انسان ضدّ تنهائی است و بهمین شدّت به تنهائی بعنوان عذاب ...

۲ روز پیش
17K
(حکمت های قرآنی) ١١-صبور باش تا بلا از سرت بگذرد . ١٢-آنچه را که دلت اِنکار می کند با ذھنت اِنکار مکن تا دلت دیوانه نشود و زنجیری نگردد. ١٣-خدائی که فقط در سر توست ...

(حکمت های قرآنی) ١١-صبور باش تا بلا از سرت بگذرد . ١٢-آنچه را که دلت اِنکار می کند با ذھنت اِنکار مکن تا دلت دیوانه نشود و زنجیری نگردد. ١٣-خدائی که فقط در سر توست شیطان است . ١۴-تو مسئول کمیّت رزق خود نیستی بلکه مسئول کیفیت آنی . ١۵-ھمه ...

۳ روز پیش
8K
۴ -عشق از احساس بی نیازی به دنیا برمی خیزد و لذا غایت دین داری و ایمان است که به خدمت بی مزد و منّت مردم در جهت بیداری آنان می انجامد . ۵ -عاشق ...

۴ -عشق از احساس بی نیازی به دنیا برمی خیزد و لذا غایت دین داری و ایمان است که به خدمت بی مزد و منّت مردم در جهت بیداری آنان می انجامد . ۵ -عاشق یعنی مجذوب در ذات پروردگار . و لذا اعمالش تماماً از جانب خداست و از ...

۴ روز پیش
17K
۴٢ -و جماعتی عظیم دیدم که دل به سوراخی بسته بودند بغایت کثیف و چرکین و متعفّن که گوئی چیزی زشت تر و مشمئز کننده تر از آن در جهان نیست . برخی می خریدندش ...

۴٢ -و جماعتی عظیم دیدم که دل به سوراخی بسته بودند بغایت کثیف و چرکین و متعفّن که گوئی چیزی زشت تر و مشمئز کننده تر از آن در جهان نیست . برخی می خریدندش و برخی ھم می فروختندش . و ھمچون جذامیان از ھمه فراری و منزجر زخمهای ...

۶ روز پیش
16K
٣ -آیا می دانی دل تو چیست ؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی ھست . آن کس کیست ؟ آن کس جز روح تو نیست که ازوحشت فواحش و دد و دیو در پردۀ ...

٣ -آیا می دانی دل تو چیست ؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی ھست . آن کس کیست ؟ آن کس جز روح تو نیست که ازوحشت فواحش و دد و دیو در پردۀ غیب است و در حجاب است . این اراذل را از دل بران تا دلت ...

۷ روز پیش
8K
🔹 چرا کسی کتاب نمی خواند؟ خودشناسی اخلاقی مقاله شماره 4 حدود بیست و پنج سال پیش شمارگان متوسط چاپ ھر کتابی در کشور ما حدود سه ھزار جلد بود . و امااینک جمعیت حدود ...

🔹 چرا کسی کتاب نمی خواند؟ خودشناسی اخلاقی مقاله شماره 4 حدود بیست و پنج سال پیش شمارگان متوسط چاپ ھر کتابی در کشور ما حدود سه ھزار جلد بود . و امااینک جمعیت حدود دو برابر شده و تعداد بیسوادان نیز لااقل به نصف کاھش یافته و تعداد دانشگاھیان ...

۱ هفته پیش
35K
حکمتهای قرآنی (۲) ۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی . ٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی . ٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری . ١٠-بیهوده مخند ...

حکمتهای قرآنی (۲) ۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی . ٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی . ٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری . ١٠-بیهوده مخند که باورت کنند . @piredazgareh #حکمتهای_قرآنی. #مظلوم #حریص #منظم #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی دانلود رایگان همه آثار ...

۱ هفته پیش
6K
٧٠ -پروردگارا چشممان را از غیر جمالت نابینا فرما و دلمان را از غیر یادت ، پاک کن . و اندیشه مان را از غیر فکرت بزدا . تا جز در خیال دیدارت نباشیم تا ...

٧٠ -پروردگارا چشممان را از غیر جمالت نابینا فرما و دلمان را از غیر یادت ، پاک کن . و اندیشه مان را از غیر فکرت بزدا . تا جز در خیال دیدارت نباشیم تا فریب ابلیس مخوریم و در آتش حوا نیفتیم . کتاب سیر و سلوک عرفانی فصل ...

۱ هفته پیش
7K
۱۵ -مرگ- آگاھی این نیست که آدم بداند که روزی خواھد مرد بلکه اینست که انسان مرگ را ھر لحظه در فاصله بین دم و بازدم و در خلاء بین دو ضربان قلب، در سینه ...

۱۵ -مرگ- آگاھی این نیست که آدم بداند که روزی خواھد مرد بلکه اینست که انسان مرگ را ھر لحظه در فاصله بین دم و بازدم و در خلاء بین دو ضربان قلب، در سینه خود درک و احساس کند و با مرگ ھمزیستی نماید زیرا مرگ با آدمی بسیار ...

۲ هفته پیش
5K
مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می ...

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چرا ازدواج ھای مدرن بجای پیشگیری از ...

۲ هفته پیش
14K
(حکمتهای قرآنی) بسم اللّه الحکیم ١-دروغ مگو که رسوا می شوی . ٢-زنا مکن که مبتلا می شوی . ٣-چاپلوسی مکن که باور می شوی . ۴-به رحمت و محبّت مغرور مشو که از دستش ...

(حکمتهای قرآنی) بسم اللّه الحکیم ١-دروغ مگو که رسوا می شوی . ٢-زنا مکن که مبتلا می شوی . ٣-چاپلوسی مکن که باور می شوی . ۴-به رحمت و محبّت مغرور مشو که از دستش می دھی . ۵-آن که تو را از خودت راضی می کند شیطان توست . ...

۲ هفته پیش
6K
(مناجاتی کودکانه) از کتاب نظر بازی ما اثر استاد علی اکبر خانجانی ۱ـ از میان ھمۀ اسماء و صفات الهی دو تاست که دلنشین ترین و ذاتی ترین و محسوس ترین و توحیدی ترین آنهاست ...

(مناجاتی کودکانه) از کتاب نظر بازی ما اثر استاد علی اکبر خانجانی ۱ـ از میان ھمۀ اسماء و صفات الهی دو تاست که دلنشین ترین و ذاتی ترین و محسوس ترین و توحیدی ترین آنهاست که چه خوبست ھر صبح و شام و برھر نماز و دعائی جداً و مکرراً ...

۳ هفته پیش
9K
قیامت قیامت واقعه دیدار انسان با خداست در اوج کمال و در اشد آشکاری جمال. و همه مسائل و حوادث مربوط به قیامت بر اساس و محور همین دیدار است و در خدمت و پشتوانه ...

قیامت قیامت واقعه دیدار انسان با خداست در اوج کمال و در اشد آشکاری جمال. و همه مسائل و حوادث مربوط به قیامت بر اساس و محور همین دیدار است و در خدمت و پشتوانه این رویاروئی می باشد. رویاروئی اشرف مخلوقات با خالق خویش در پایان دنیا و در ...

۳ هفته پیش
11K
🔸 زنانیکه مردانگی را احیاء کردند ⁦▫️⁩خودشناسی جنسی ⁦▪️⁩مقاله شماره 29 ھمۀ زنان مؤمن و خردمند تاریخ موجب احیای مردانگی بوده اند و این عجب است : ھاجر ، مریم ، خرمه، خدیجه ، فاطمه ...

🔸 زنانیکه مردانگی را احیاء کردند ⁦▫️⁩خودشناسی جنسی ⁦▪️⁩مقاله شماره 29 ھمۀ زنان مؤمن و خردمند تاریخ موجب احیای مردانگی بوده اند و این عجب است : ھاجر ، مریم ، خرمه، خدیجه ، فاطمه ، زینب ، نرجس خاتون ، ژاندارک ، رزا لوکزامبورک ، رابعه عدویه ، جمیله ...

۳ هفته پیش
22K
[3🔸 جامع الاسرار من : پروردگارا صبر چیست ؟ او : در خویشتن قرار یافتن است . من : پروردگارا بیماری چیست ؟ او : بیماری ھمان بی مھری است . من : پروردگارا قبر ...

[3🔸 جامع الاسرار من : پروردگارا صبر چیست ؟ او : در خویشتن قرار یافتن است . من : پروردگارا بیماری چیست ؟ او : بیماری ھمان بی مھری است . من : پروردگارا قبر چیست ؟ او : خلوتگاه من با انسان است . من : پروردگارا شیطان کیست؟ ...

۴ هفته پیش
45K
ناجی موعود (نامه ششم) ١٨٠ -امروزه دو دجال جهانی داریم دجالی که در لباس علم و تکنولوژی و پیشرفت و رفاه پنهان است و دجالی که در لباس دین و عرفان و معنویت و آزادی ...

ناجی موعود (نامه ششم) ١٨٠ -امروزه دو دجال جهانی داریم دجالی که در لباس علم و تکنولوژی و پیشرفت و رفاه پنهان است و دجالی که در لباس دین و عرفان و معنویت و آزادی و برابری و عشق پنهان است . و بنده این ھر دو دجال را در ...

۴ هفته پیش
18K
٥١

٥١ " حالات و مقامات " س : چرا انسان تا قبل از اینکه به حضور شما برسد کلّی سئوال دارد و ھنگامی که در محضر شما قرار گرفت جای ھیچ سئوالی باقی نمی ماند ؟ ج : روزی خانمی با کوله باری از سئوالات نزد من آمد ، که ...

۲۷ آذر 1398
35K
مالیخولیائی بنام مریدی  (۱) ١ -خداوند خالق از عشق و کرامتش، آدمی را از عدم به وجود آورده و صورت و روح و علم و اراده اش را به اوبخشیده است و از آدمی ...

مالیخولیائی بنام مریدی  (۱) ١ -خداوند خالق از عشق و کرامتش، آدمی را از عدم به وجود آورده و صورت و روح و علم و اراده اش را به اوبخشیده است و از آدمی فقط این توقع را دارد که حق و قدر ھستی اش را درک کند تا ...

۲۵ آذر 1398
43K
#وسواس الناس #توحید_عملی #انسان_کامل #مردم_پرستی #امام_شناسی #واژگون_سالاری #لااکراه_فی_الدینِ #لقاالله #استاد_علی_اکبر_خانجانی

#وسواس الناس #توحید_عملی #انسان_کامل #مردم_پرستی #امام_شناسی #واژگون_سالاری #لااکراه_فی_الدینِ #لقاالله #استاد_علی_اکبر_خانجانی

۲۱ آذر 1398
404