حسین

bahrambahram

حال همه ما خوب است؛اما تو باور نکن!

۱۷ اسفند 1395
2K
۱۷ اسفند 1395
2K
۲۰ بهمن 1395
2K
مهندسین برق قدرت را ببینید، اونوقت هی نگید خانم ها فقط آشپزی بلدند..

مهندسین برق قدرت را ببینید، اونوقت هی نگید خانم ها فقط آشپزی بلدند..

۱۱ بهمن 1395
2K
۹ بهمن 1395
2K
۹ بهمن 1395
2K
کاش بعضی از مدیران از این مادر شهید یاد میگرفتند بعضی چیزا رو...

کاش بعضی از مدیران از این مادر شهید یاد میگرفتند بعضی چیزا رو...

۹ بهمن 1395
2K
شاهکاری دیگه از رانندگان خانوم هموطنمون

شاهکاری دیگه از رانندگان خانوم هموطنمون

۷ بهمن 1395
2K
۷ بهمن 1395
2K
۷ بهمن 1395
2K
۵ بهمن 1395
3K
۵ بهمن 1395
3K
این پست واقعا قشنگ بود، حیفم اومد نذارمش...

این پست واقعا قشنگ بود، حیفم اومد نذارمش...

۲۱ دی 1395
2K
▪️امام حسن عسکری

▪️امام حسن عسکری "ع"فرمود: 🔸کودک بودم، مادرم که آتش می کرد اول به چوب های نازک شعله می داد و آنگاه هیزم های بزرگ به راحتی شعله می گرفتند! 🔸همانجا فهمیدم گناهان کوچک پای گناهان بزرگ را به زندگی باز می کنند.☀☀

۲۳ آذر 1395
3K
۲۳ آذر 1395
883
۲۳ آذر 1395
5K
۲۳ آذر 1395
3K
۱۶ آذر 1395
3K
۱۴ آذر 1395
2K
🚩#فردا روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند فضای منزلتان خالی از نقاشی های کودکانه خواهد شد؛ دیگر اثری از شکلک های خندان بر روی دیوارهای خانه، حک کردن اسامی بر روی پارچه ی دسته ی ...

🚩#فردا روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند فضای منزلتان خالی از نقاشی های کودکانه خواهد شد؛ دیگر اثری از شکلک های خندان بر روی دیوارهای خانه، حک کردن اسامی بر روی پارچه ی دسته ی مبل ها و طرح های لرزان انگشتی بر روی شیشه های بخار گرفته ی پنجره ...

۱۴ آذر 1395
3K