.

.

۳ ساعت پیش
7K
.

.

۳ ساعت پیش
7K
.

.

۳ ساعت پیش
2K
.

.

۳ ساعت پیش
2K
.

.

۳ ساعت پیش
8K
.

.

۳ ساعت پیش
2K
.

.

۳ ساعت پیش
2K
.

.

۳ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
7K
در کنار باغچه به خلوت بی همتای آسمان امشب نگاه میکنم . . . نمی دانم خواب چرا با چشمانم دیگر بیگانه است . . . یک آسمان پر ستاره و یک ماهه نیمه . ...

در کنار باغچه به خلوت بی همتای آسمان امشب نگاه میکنم . . . نمی دانم خواب چرا با چشمانم دیگر بیگانه است . . . یک آسمان پر ستاره و یک ماهه نیمه . . . سکوت را صدای جیرجیرک می شکند ، گویا او هم بی خواب است ...

۱ روز پیش
8K
بابای ما اگر زنده بود، عکسش را نمی گذاشتیم روی پروفایل تلگرام که مثلا دستمان را انداخته ایم دور گردنش و انگار داریم سرخ و سفید گونه اش را می بوسیم . یا مثلا سلفی ...

بابای ما اگر زنده بود، عکسش را نمی گذاشتیم روی پروفایل تلگرام که مثلا دستمان را انداخته ایم دور گردنش و انگار داریم سرخ و سفید گونه اش را می بوسیم . یا مثلا سلفی بی هوا بگیریم از خودمان و او، وقتی با زیرپیراهنی سفید و پیژامه راه راه ...

۱ روز پیش
17K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
خوش تر از ایام عشق ایامی نیست 🌷🌷

خوش تر از ایام عشق ایامی نیست 🌷🌷

۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K