۲۰ خرداد 1396
3K
۲۰ خرداد 1396
2K
۱۹ خرداد 1396
3K
۱۹ خرداد 1396
3K
۱۹ خرداد 1396
2K
۱۹ خرداد 1396
3K
۱۹ خرداد 1396
6K
۱۹ خرداد 1396
6K
۱۹ خرداد 1396
6K
۱۹ خرداد 1396
2K
۱۹ خرداد 1396
2K
جان,در تن من چکار دارد بی تو ؟؟

جان,در تن من چکار دارد بی تو ؟؟

۱۶ خرداد 1396
3K
عشق،آیه ی مصوّری ست، بر سیب لب هایت ،🍎

عشق،آیه ی مصوّری ست، بر سیب لب هایت ،🍎

۱۶ خرداد 1396
3K
۱۳ خرداد 1396
4K
چقدر دلنشینه این آهنگ❤❤

چقدر دلنشینه این آهنگ❤❤

۱۵ اردیبهشت 1396
4K
بعضے آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد تا مبادا نسلشان منقرض شود آنها که دلیل حال خوبتان هستند آنها که حتے با فکر کردن بهشان لبخند روے لبت مینشیند... همان آدمهایے که در بدترین شرایط ...

بعضے آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد تا مبادا نسلشان منقرض شود آنها که دلیل حال خوبتان هستند آنها که حتے با فکر کردن بهشان لبخند روے لبت مینشیند... همان آدمهایے که در بدترین شرایط شما را تمام و کمال پذیرا بودند... دارید اگر از این نایاب ها، دو دستی ...

۷ اردیبهشت 1396
5K
۳ اردیبهشت 1396
4K
۳ اردیبهشت 1396
4K
عکس بلند
۳ اردیبهشت 1396
4K
۳ اردیبهشت 1396
4K