مریم

banoyebare

متاهل/66 ... ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺮﺯﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﺩﻟﯽ ... #سعدی

8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
456
8 ساعت پیش
455
8 ساعت پیش
407
8 ساعت پیش
432
8 ساعت پیش
403
8 ساعت پیش
401
8 ساعت پیش
406
8 ساعت پیش
388
8 ساعت پیش
771
8 ساعت پیش
817
بسته ام در خم گیسوی تو، امید دراز...😍 #حضرت_حافظ

بسته ام در خم گیسوی تو، امید دراز...😍 #حضرت_حافظ

18 ساعت پیش
3K
ای خوش آن کَس که شبش تکیه به پهلوی کَسی‌ست... #امیرخسرو_دهلوی

ای خوش آن کَس که شبش تکیه به پهلوی کَسی‌ست... #امیرخسرو_دهلوی

1 روز پیش
4K
1 روز پیش
3K
به آمریکا بگویید اگر میتواند رمز گشایی کند اگر لازم باشد از این هم سری تر حرف میزنیم... 😕😕😕

به آمریکا بگویید اگر میتواند رمز گشایی کند اگر لازم باشد از این هم سری تر حرف میزنیم... 😕😕😕

1 روز پیش
4K