مامان کوروش

banoyebare

ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺮﺯﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﺩﻟﯽ .. #سعدی

‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ ‌ غرور گفت:

‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ ‌ غرور گفت: "غیر ممکن است ... تجربه گفت: "خطرناک است ... عقل گفت: "بیهوده است.. . "دل" زمزمه کرد امتحانش کن..! عشق رامیگویم.. امتحان کردم! غرورم به خاک افتاد ...! تجربه ام فناشد ...عقلم به باد رفت... ای دل از تو گلایه دارم..! وعده ی خیسی چشمانم را ...

۴ هفته پیش
3K
‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ هر کی دلتو شکست صداشو درنیار....... ی روز دلش میشکنه صداش درمیاد........ اینـــــــــــــــــــــــــــو آویزه گوشت کن... بــــــــــــــا (دل) کســــــــــــــــــی بازی نکن دست بـــــــــــــــــــــالای دست بسیـــــــــــــار است..... از سرنوشت پرسیدم با آنکه با احساسم بازی ...

‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ هر کی دلتو شکست صداشو درنیار....... ی روز دلش میشکنه صداش درمیاد........ اینـــــــــــــــــــــــــــو آویزه گوشت کن... بــــــــــــــا (دل) کســــــــــــــــــی بازی نکن دست بـــــــــــــــــــــالای دست بسیـــــــــــــار است..... از سرنوشت پرسیدم با آنکه با احساسم بازی کرد چه کنم؟ انگشت بر لبانم گذاشت و گفت : بسپارش به ما که هیچ ...

۴ هفته پیش
3K
‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ معلم گفت:

‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ معلم گفت: "ﻓﻌﻞ ﺭﻓــــــــــــــــــــﺖ" ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ڪُﻦ... ﮔﻔﺘﻢ: ﺭﻓﺖ کہ ﺭﻓﺖ!!!! سڪوتـے ڪلاﺱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ.... ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﻓﺸﺮﺩ........ سڪوﺕ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺩلـے ﺭﺍ شڪست ﻭ ﺭﻓﺖ.............. ﻏﺮﻭﺭے ﺭﺍ لہ ڪرﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ.............. عشقـے ﺭﺍ بــےﺭﺣﻤﺎنہ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ.......... احساسات را گرفت و رفت............ لبخندامو گرفت ...

۳ هفته پیش
3K
پیشاپیش شب جمشید و جامش شب بوسه به خاکش شب حافظ و سعدی شب پارسی و مادی شب آخر آذر شب پاک و منور شب آرش و آتش شب مهر و سیاوش شب پاک اهوراست ...

پیشاپیش شب جمشید و جامش شب بوسه به خاکش شب حافظ و سعدی شب پارسی و مادی شب آخر آذر شب پاک و منور شب آرش و آتش شب مهر و سیاوش شب پاک اهوراست شب مژده و یلداست 🍉😍پیشاپیش یلداتون مبارک😍🍉

۴ هفته پیش
3K
،،،،،،،،♥ 🌟 ♥ ،،،،،،، ازقدیم رسم بود... ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﯽﺑﺮﺩ. ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ! ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ...

،،،،،،،،♥ 🌟 ♥ ،،،،،،، ازقدیم رسم بود... ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﯽﺑﺮﺩ. ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ! ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﻧﺪ... ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ! ﺭﻫﺎ ...

۳ هفته پیش
4K
‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ چہ زیبا گفت ڪورش... هیچ عشقے وجود ندارد حتے براے مرغ عشق او نیز اگر در قفس نبود بہ عشقش خیانت میڪرد در دنیایے ڪہ روح خودم مرا ترڪ میڪند انتظار از دیگران نباید ...

‎‌‌┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄ چہ زیبا گفت ڪورش... هیچ عشقے وجود ندارد حتے براے مرغ عشق او نیز اگر در قفس نبود بہ عشقش خیانت میڪرد در دنیایے ڪہ روح خودم مرا ترڪ میڪند انتظار از دیگران نباید داشت ‌ ‎‌‌‌‎┄┅┄✶❤✶┄┅┄ 💞ℒℴνℯ💞 ❤💋❤

۳ هفته پیش
4K
⇍دو چیز تو دُنیا خِیلے سَختہـ ⇍یِکے فَراموش کردَن ⇍یکے منتَظِر موندَن ⇍امأ سَخت تَر از این دوتأ ⇍اینِکہـ نَمیدونے اونے کہـِ دوسِش داریُ ⇍بایَد فرآموش کنی ⇍یا منتظِرش بِمونی😔 ❤ 💋 ❤

⇍دو چیز تو دُنیا خِیلے سَختہـ ⇍یِکے فَراموش کردَن ⇍یکے منتَظِر موندَن ⇍امأ سَخت تَر از این دوتأ ⇍اینِکہـ نَمیدونے اونے کہـِ دوسِش داریُ ⇍بایَد فرآموش کنی ⇍یا منتظِرش بِمونی😔 ❤ 💋 ❤

۲ هفته پیش
3K
دستت را روے ❤️✧قلبـــــــــــــــــــم✧❤️ بگــزار تا بدانے بی تو و باتو ضــربان ❤️✧قلبــــــ ℳ ـــــــــــم✧❤️ متوقف میشود........ ‎ ❤️❤💋❤❤

دستت را روے ❤️✧قلبـــــــــــــــــــم✧❤️ بگــزار تا بدانے بی تو و باتو ضــربان ❤️✧قلبــــــ ℳ ـــــــــــم✧❤️ متوقف میشود........ ‎ ❤️❤💋❤❤

۳ هفته پیش
3K
مُهم نیست که شانه هایت تجسم است ! و آغوشت خیال همه یادت ❤ اینجاست نگاهت ، صدایت ، خنده هایت دیگر چه میخواهم ... ❤💋❤

مُهم نیست که شانه هایت تجسم است ! و آغوشت خیال همه یادت ❤ اینجاست نگاهت ، صدایت ، خنده هایت دیگر چه میخواهم ... ❤💋❤

۲ هفته پیش
3K
خدا پدر کسی که قلم را آفرید بیامرزد خوب میدانست آدم ها وقتی مجبور به سکوت باشند ، تنها چیزی که آرامشان میکند ، نوشتن است... ❤💋❤

خدا پدر کسی که قلم را آفرید بیامرزد خوب میدانست آدم ها وقتی مجبور به سکوت باشند ، تنها چیزی که آرامشان میکند ، نوشتن است... ❤💋❤

۲ هفته پیش
3K
دوباره می نویسم .. می نویسم از تنهاییم و سکوت پر از حرفم ؛ حرفهایی از جنس بغض ... و آسمانی تیره تر از شب ، ابری ، در حسرت ستاره ... دوباره می نویسم ...

دوباره می نویسم .. می نویسم از تنهاییم و سکوت پر از حرفم ؛ حرفهایی از جنس بغض ... و آسمانی تیره تر از شب ، ابری ، در حسرت ستاره ... دوباره می نویسم ... می نویسم از خاطرات دورم خاطرات شفافی که گذر زمان ماتشان کرد ... به ...

۱ هفته پیش
3K
هوای قلب من.. امشب هوای سرد تنهاییست دل من یاد تو افتاد.. چقدر جای دلت خالیست حضورت گر کنارم نیست.. نگاهت گر به سویم نیست.. ولی جای قدمهایت هنوزم در دلم باقیست.. ❤💋❤

هوای قلب من.. امشب هوای سرد تنهاییست دل من یاد تو افتاد.. چقدر جای دلت خالیست حضورت گر کنارم نیست.. نگاهت گر به سویم نیست.. ولی جای قدمهایت هنوزم در دلم باقیست.. ❤💋❤

۱ هفته پیش
2K
با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود؛ یک جورِخوب! از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم ...

با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود؛ یک جورِخوب! از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمی‌زند، شبیه قدم زدن در زیر باران! می‌دانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت است، راحت ...

۷ روز پیش
2K
اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟ نگو بی نهایت ! بگو اندازه ای که هستی. اگه پرسید تا کی دوسم داری ؟ نگو تا ابد ! بگو تا وقتی هستی. اگه پرسید ...

اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟ نگو بی نهایت ! بگو اندازه ای که هستی. اگه پرسید تا کی دوسم داری ؟ نگو تا ابد ! بگو تا وقتی هستی. اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری ؟ نگو اندازه چشام ! بگو به اندازه ای که بهم ...

۴ روز پیش
2K
سـخـت است بغــض داشتـــه باشـــی وبـغـضـت را هیچ آهنگی نشڪند جـــز صــــدای ڪســـی ڪــــه دیـــگـــر نـیـسـت😔 ❤💋❤

سـخـت است بغــض داشتـــه باشـــی وبـغـضـت را هیچ آهنگی نشڪند جـــز صــــدای ڪســـی ڪــــه دیـــگـــر نـیـسـت😔 ❤💋❤

۲ روز پیش
3K
می گوینــــد : ❤ ⇦فاصٍلـِــــــــه⇨❤ عشـــق را تهدید می ڪند !

می گوینــــد : ❤ ⇦فاصٍلـِــــــــه⇨❤ عشـــق را تهدید می ڪند ! "دروغ می گوینـــد" !!! من هرچـــه از تــو دور شدمـ ❤ ⇦دٍلتًنگــــــــ تًر شدم⇨❤ ❤ ❤ 💋 ❤

۴ روز پیش
2K
حقیقت این است که در این دنیا، همیشه کسی هست که با کمال میل بخواهد جایش را با شما عوض کند، بخواهد مثل شما نفس بکشد، مثل شما راه برود، در جایی که شما زندگی ...

حقیقت این است که در این دنیا، همیشه کسی هست که با کمال میل بخواهد جایش را با شما عوض کند، بخواهد مثل شما نفس بکشد، مثل شما راه برود، در جایی که شما زندگی می‌کنید، زندگی کند. آیا اخیرا خداوند را به خاطر #خانواده، #دوستان، #سلامتی و فرصت‌هایی که ...

۵ روز پیش
5K
۲ روز پیش
17K
عکس بلند
۲ روز پیش
17K
عکس بلند
۲ روز پیش
17K