خــــــــدا چقـــــــدر ڪم طاقت شده ایم... چقـــــــدر زود از ڪوره در می رویم... چقـــــــدر زود دڸ می بندیم... چقـــــــدر زود دڸ می ڪنیم... چقـــــــدر زود دڸ می سوزانیم... چقـــــــدر زود دڸ مرده می شویم... اصلأ ...

خــــــــدا چقـــــــدر ڪم طاقت شده ایم... چقـــــــدر زود از ڪوره در می رویم... چقـــــــدر زود دڸ می بندیم... چقـــــــدر زود دڸ می ڪنیم... چقـــــــدر زود دڸ می سوزانیم... چقـــــــدر زود دڸ مرده می شویم... اصلأ انگار دڸ توی دلماڹ نیست... دائم دڸ دڸ می ڪنیم برای همہ چیز... و دڸ ...

۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
1K
میخواهم برایِ تو بنویسم از عشق پاشیِ چشمانت گرمایِ خیالت دلنوازیِ نگاهت لطافتِ روحت میخواهم واژه‌هایِ اشعارم را به خط کنم تا در مقابلِ عشقت رژه بروند و چشمهایت از عشق‌واژه‌هایم سان ببیند ای عالیجنابِ ...

میخواهم برایِ تو بنویسم از عشق پاشیِ چشمانت گرمایِ خیالت دلنوازیِ نگاهت لطافتِ روحت میخواهم واژه‌هایِ اشعارم را به خط کنم تا در مقابلِ عشقت رژه بروند و چشمهایت از عشق‌واژه‌هایم سان ببیند ای عالیجنابِ کشورِ شعرهایم...

۱ روز پیش
5K
بزرگترین خودآزاری ما آدم ها خاطره بازی ست !! در گذشته غرق می شویم و وسط خاطرات دست و پا می زنیم ... گاهی با خاطره ای لبخند می زنیم و گاهی بغض می‌کنیم ، ...

بزرگترین خودآزاری ما آدم ها خاطره بازی ست !! در گذشته غرق می شویم و وسط خاطرات دست و پا می زنیم ... گاهی با خاطره ای لبخند می زنیم و گاهی بغض می‌کنیم ، دلتنگ روزها و آدم هایی می شویم که دیگر نیستند ... گذشته را مثل یک ...

۱ روز پیش
19K
باید یکی را داشته باشی تا با بوسه های بی هوایش به تو بفهماند که جمعه ها عشق تعطیل نیست! لعنتی تازه سر آغاز عاشق شدن است...

باید یکی را داشته باشی تا با بوسه های بی هوایش به تو بفهماند که جمعه ها عشق تعطیل نیست! لعنتی تازه سر آغاز عاشق شدن است...

۱ روز پیش
8K
اگر عاشق بودنم را از زبانم از نگاهم یا از لمسِ دستانم نمے فهمی، بگذار این بار عشق را به #لب بیاورم...!

اگر عاشق بودنم را از زبانم از نگاهم یا از لمسِ دستانم نمے فهمی، بگذار این بار عشق را به #لب بیاورم...!

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K