گاهی لازمع از یه زاویه دیگ ب زندگی نگاه کرد!💜

گاهی لازمع از یه زاویه دیگ ب زندگی نگاه کرد!💜

۲ هفته پیش
8K
Fght khodm mitonm zndgimo tghir bdm hishki nmitone brm in kro anjm bde💜 #چطوره🤔😶😉

Fght khodm mitonm zndgimo tghir bdm hishki nmitone brm in kro anjm bde💜 #چطوره🤔😶😉

۳ هفته پیش
11K
: ˢᵐᶦˡᵉ ツ ˡᵉᵗ ʸᵒᵘʳ ʰᵃᵗᵉʳˢ ʳᵉᵃˡᶦᶻᵉ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ˢᵗʳᵒⁿᵍᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ʸᵉˢᵗᵉʳᵈᵃʸ

: ˢᵐᶦˡᵉ ツ ˡᵉᵗ ʸᵒᵘʳ ʰᵃᵗᵉʳˢ ʳᵉᵃˡᶦᶻᵉ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ˢᵗʳᵒⁿᵍᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ʸᵉˢᵗᵉʳᵈᵃʸ

۲۴ اسفند 1397
12K
پای کسی بمونید که از غرورش مهم تر باشید :) #me

پای کسی بمونید که از غرورش مهم تر باشید :) #me

۳۰ بهمن 1397
20K
همیشه اخرش خوب است ،اگر خوب نیست آخرش نیست!

همیشه اخرش خوب است ،اگر خوب نیست آخرش نیست!

۲۲ بهمن 1397
26K
هرانسان به اندازه ی سطح شخصیت و شعور خودش میتونه ارزش تورو تشخیص بده !! #me

هرانسان به اندازه ی سطح شخصیت و شعور خودش میتونه ارزش تورو تشخیص بده !! #me

۱۸ بهمن 1397
20K
همونجوری ک هستی بمون حتی اگ بگن تو هیچی نیسی🍃🍂 #me

همونجوری ک هستی بمون حتی اگ بگن تو هیچی نیسی🍃🍂 #me

۱۵ بهمن 1397
23K
People who do not understand your silence will never understand your words

People who do not understand your silence will never understand your words

۵ بهمن 1397
15K
Character. Intelligence. Strength. Style. That makes a gentleman شخصیت، هوش، قدرت، استایل. یک جنتلمن میسازند #new_face

Character. Intelligence. Strength. Style. That makes a gentleman شخصیت، هوش، قدرت، استایل. یک جنتلمن میسازند #new_face

۲۹ دی 1397
24K
The person who hates everyone now, once loved someone too much!!❄ 🙃

The person who hates everyone now, once loved someone too much!!❄ 🙃

۲۳ دی 1397
17K
Verily, He is the First and the Last.

Verily, He is the First and the Last.

۱۸ دی 1397
24K
[Damn the wolf every time he feels Screaming, but it does not make any difference :)

[Damn the wolf every time he feels Screaming, but it does not make any difference :)

۱۲ دی 1397
28K
Everyone leaves, Learn how to survive alone. همه ترکت میکنن... یاد بگیر چطوری تنهایی دوام بیاری

Everyone leaves, Learn how to survive alone. همه ترکت میکنن... یاد بگیر چطوری تنهایی دوام بیاری

۸ دی 1397
28K
The sky is so tragically beautiful. A graveyard of stars💫✨

The sky is so tragically beautiful. A graveyard of stars💫✨

۳ دی 1397
25K
Cigarette Dreams that are Rolled between the papers.:) سیگار آرزوهایی ست که لای کاغذ پیچیده شده:)

Cigarette Dreams that are Rolled between the papers.:) سیگار آرزوهایی ست که لای کاغذ پیچیده شده:)

۲۶ آذر 1397
27K
If you get tired, Learn to rest, not to quit :) اگه خسته شدی، یاد بگیر که استراحت کنی نه اینکه دست بکشی..!

If you get tired, Learn to rest, not to quit :) اگه خسته شدی، یاد بگیر که استراحت کنی نه اینکه دست بکشی..!

۲۲ آذر 1397
32K
Great minds must be ready not only to take opportunities but to make them افکار بزرگ نه تنها باید از فرصتها استفاده کنند باید خودشان هم فرصت را بسازند❤️💸

Great minds must be ready not only to take opportunities but to make them افکار بزرگ نه تنها باید از فرصتها استفاده کنند باید خودشان هم فرصت را بسازند❤️💸

۱۵ آذر 1397
29K
[As the closed fountain is not always sleeping, the rumble edge is not always happy :|modonm ghbln gozshte bodm

[As the closed fountain is not always sleeping, the rumble edge is not always happy :|modonm ghbln gozshte bodm

۹ آذر 1397
29K
البته الان ظهره😐😂

البته الان ظهره😐😂

۸ آذر 1397
27K